scg Business Unit

มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างยั่งยืน

CEMENT-BUILDING
MATERIALS BUSINESS

CHEMICALS
BUSINESS

PACKAGING
BUSINESS

หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงาน

เพิ่มเติม

อายุไม่ใช่อุปสรรคของการใช้ชีวิต

เพิ่มเติม

โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำรายแรกในประเทศไทย

เพิ่มเติม

บรรจุภัณฑ์อาหารตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

เพิ่มเติม

ถนนสายใหม่จากพลาสติกใช้แล้ว

เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

scg Investor Relations

SCG จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้าง ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้แก่อาเซียนและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก

รายงานประจำปี 2561

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 19.6 MB

download

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

พร้อมส่งมอบ ความยั่งยืน
PDF Format 12 MB

download

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

download

SCG News Channel

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา และธุรกิจในเครือฯ

CPAC จับมือ Thai Obayashi สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี BIM

เพิ่มเติม

เอสซีจี เผยแนวทางชูเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมแกร่ง ธุรกิจโลจิสติกส์

เพิ่มเติม

เอสซีจี โลจิสติกส์ พลิกธุรกิจ ฝ่าเหนือคลื่นดิสรัปท์ สร้างโอกาสธุรกิจใหม่

เพิ่มเติม

เอสซีจี จับมือ คอตโต้ เดินหน้าหนุน โม-เม-เมียว สู้ศึก LPGA 2020

เพิ่มเติม

ภาครัฐ เอสซีจี พันธมิตรธุรกิจ ชุมชน เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมจัดการขยะ

เพิ่มเติม

เอสซีจีคว้ารางวัล Top Green Brand Love สะท้อนความเชื่อมั่น

เพิ่มเติม

เก็บตกเวิร์คช็อป Corporate Innovation Masterclass

เพิ่มเติม

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ เปิดตัว ตู้จำหน่ายบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ

เพิ่มเติม