scg Business Unit

มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างยั่งยืน

CEMENT-BUILDING
MATERIALS BUSINESS

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ และสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร รวมทั้งธุรกิจการจัดจำหน่าย ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

เพิ่มเติม

CHEMICALS
BUSINESS

ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ตั้งแต่ขั้นต้น ชั้นกลางและขั้นปลาย

เพิ่มเติม

PACKAGING
BUSINESS

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ ในอาเซียนโดยผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานโลก

เพิ่มเติม

scg Investor Relations

SCG จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้าง ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้แก่อาเซียนและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก

รายงานประจำปี 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 6.3 MB

download

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

พร้อมส่งมอบ ความยั่งยืน
PDF Format 15 MB

download

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

download

scg Update

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา และธุรกิจในเครือฯ

เอสซีจี จัดงาน SD Day 2018 จุดประกายการใช้ทรัพยากร อย่างยั่งยืน

เพิ่มเติม

ทำขยะให้เป็นสินทรัพย์ ผลิต-ใช้-ทิ้ง เข้าสู่วงจรเศรษฐกิจหมุนเวียน

เพิ่มเติม

เปิดเบื้องหลังการสร้างองค์กรแห่ง Passion ในวันที่คนรุ่นใหม่ ไม่ได้วัดกันที่อายุ

เพิ่มเติม

เปิดบ้าน SCG ครั้งแรก ปลุก passion แล้วปั้นนวัตกรรมเมื่อโลกเปลี่ยน

เพิ่มเติม

เอสซีจีผนึกชุมชนและภาครัฐ ยกระดับฝายชะลอน้ำ สู่งานวิจัย

เพิ่มเติม

CPAC จับมือ 11 พันธมิตรธุรกิจ เสริมแกร่งพัฒนาโซลูชั่นใหม่

เพิ่มเติม

รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที ต้นแบบการฟื้นฟู ต้นน้ำให้ป่าอยู่รอด

เพิ่มเติม

เยือนออฟฟิศ เอสซีจี ชูดิจิทัลสร้างสุข ปลุกไอเดียพนักงานสร้างนวัตกรรม

เพิ่มเติม