scg Business Unit

มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างยั่งยืน

CEMENT-BUILDING
MATERIALS BUSINESS

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ และสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร รวมทั้งธุรกิจการจัดจำหน่าย ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

เพิ่มเติม

CHEMICALS
BUSINESS

ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ตั้งแต่ขั้นต้น ชั้นกลางและขั้นปลาย

เพิ่มเติม

PACKAGING
BUSINESS

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ ในอาเซียนโดยผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานโลก

เพิ่มเติม

scg Investor Relations

SCG จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้าง ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้แก่อาเซียนและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก

รายงานประจำปี 2561

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 19.6 MB

download

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

พร้อมส่งมอบ ความยั่งยืน
PDF Format 14.2 MB

download

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

download

scg Update

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา และธุรกิจในเครือฯ

เอสซีจี ชวนติดตาม “Tips เด็ดเข้าครัวแบบโปรโม” โมรียา จุฑานุกาล

เพิ่มเติม

เฟสท์ ร่วมยกระดับตลาดอาหาร 35 แห่ง ให้เป็นตลาดรักษ์โลก

เพิ่มเติม

เอสซีจี ผนึกกำลังร้านเครื่องดื่มชั้นนำ ร่วมใช้หลอดกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม

เพิ่มเติม

เอสซีจี รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ประจำปี 2561

เพิ่มเติม

SCG คว้ารางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019 ต่อเนื่อง

เพิ่มเติม

เอสซีจี จับมือ สมิติเวช ให้บริการ Samitivej Virtual Hospital โรงพยาบาลเสมือนจริง

เพิ่มเติม

เอสซีจี เดินหน้าขับเคลื่อน ผู้ประกอบการพลาสติก SCG Chemicals Digest 2019

เพิ่มเติม

เอสซีจี จัดทำโครงการ เฉลิมราชย์ราชา เชิญชวนภาคีเครือข่าย ร่วมเฉลิมพระเกียรติ

เพิ่มเติม