SCG Circular way​

รวมทุกความเคลื่อนไหวเพื่อให้โลกยั่งยืน​

ด้วยแนวปฏิบัติ SCG Circular Way ได้ที่นี่

อ่านต่อ

SCG Circular way​

หมุนเวียนกลับมาใช้ให้คุ้มค่า​

ร่วมสร้างพฤติกรรมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุด โดยลดการใช้ทรัพยากร หรือใช้ให้นานที่สุด หรือนำกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านต่อ

SCG Circular Way

หมุนเวียนกลับมาใช้ให้คุ้มค่า

ร่วมสร้างพฤติกรรมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุด ไปด้วยกันกับ SCG เรานำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวปฏิบัติ SCG Circular Way ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การผลิต การใช้ และวนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ โดยขับเคลื่อนผ่านแนวทางการดำเนิน 3 ธุรกิจหลักของ SCG

มีผู้จะนำแนวคิด SCG Circular Way ไปใช้กว่า

134,345 คน

คุณคือกุญแจสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณคือกุญแจสำคัญ
สู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

แนวทางธุรกิจใหม่ โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง ตลาด ลูกค้า และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนระบบผลิตทางตรงจาก Make > Use > Dispose ไปสู่ระบบผลิตแบบหมุนเวียน Make > Use > Return ให้กลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ด้วยกระบวนการที่เหมาะสม

อ่านต่อ

ARTICLE

บางซื่อโมเดล

โครงการบริหารจัดการขยะ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของเอสซีจี ที่เริ่มต้นจากภายในเอสซีจีสำนักงานใหญ่บางซื่อ และขยายผลต่อไปยังครอบครัว ชุมชนในย่านบางซื่อและรอบโรงงาน

อ่านต่อ

ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ จังหวัดระยอง – การจัดการขยะเป็นหน้าที่ของทุกคน

นี่คือเรื่องราวของชุมชนที่ทำให้เราทุกคนเห็นว่าการจัดการขยะจะสำเร็จได้หากทุกคนทุกฝ่ายรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

อ่านต่อ

ชุมชนบ้านมดตะนอย - การจัดการขยะคือยารักษาชีวิต

ความเจ็บไข้ได้ป่วยของชาวบ้านเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ชุมชนบ้านมดตะนอย ชุมชนเล็กๆ ในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ลุกขึ้นมาจัดการขยะในพื้นที่อย่างจริงจัง

อ่านต่อ

บ้านโป่งโมเดล - เราจัดการขยะทั่วทั้งอำเภอ

เพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ จึงทำให้อำเภอบ้านโป่งมีประชากรจำนวนมาก และมีปัญหาเรื่องการจัดการขยะ

อ่านต่อ

เปลี่ยนพลาสติกเหลือใช้เป็นงานดีไซน์ที่ใช้ได้จริง “เก้าอี้รีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน”

เปลี่ยนพลาสติกเหลือใช้เป็นงานดีไซน์ที่ใช้ได้จริง “เก้าอี้รีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน”

อ่านต่อ

VIDEO INSPIRATION

ตำบลบ้านสา จังหวัดลำปาง

ชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

อ่านต่อ

เส้นทางขยะทะเล

ขยะทะเลมาจากไหน?

อ่านต่อ

คบเด็กสร้างโลก

ทุกวันนี้...คุณเห็นโลกเป็นแบบไหน โลกที่เต็มไปด้วยกองขยะ หรือโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งสวยงาม

อ่านต่อ

ชุมชนบ้านมดตะนอย จ.ตรัง ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะทะเลชายฝั่ง

ขยะพลาสติก เปลี่ยน อะไรได้บ้าง?

อ่านต่อ

จากขยะสู่งานศิลป์ หลังม่านแรงบันดาลใจของ เอ๋-วิชชุลดา

จากขยะสู่งานศิลป์ หลังม่านแรงบันดาลใจของ เอ๋-วิชชุลดา

อ่านต่อ

ARTICLE

จากกระดาษและวัสดุเหลือใช้ในงาน ASEANSummit 2019 สู่ชั้นหนังสือใหม่ให้น้อง...ในโครงการห้องสมุดอาเซียน

เอสซีจีร่วมสนับสนุนวัสดุที่ช่วยลดการสร้างขยะในการประชุมตามแนวทาง Green Meeting ด้วยการเลือกใช้วัสดุทดแทนจากกระดาษรีไซเคิล

อ่านต่อ

ต้นแบบทุ่นกักขยะลอยน้ำ และหุ่นยนต์ดักจับขยะลอยน้ำ 4.0

ต้นแบบทุ่นกักขยะลอยน้ำ และหุ่นยนต์ดักจับขยะลอยน้ำ 4.0

อ่านต่อ

ข้อตกลงความร่วมมือในการติดตั้ง The InterceptorTM เพื่อป้องกันขยะจากแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลในประเทศไทย

เอสซีจี ผนึกกำลัง The Ocean Cleanup สตาร์ทอัพระดับโลก วิจัยและพัฒนาขยะจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้จาก The InterceptorTM มุ่งแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

นวัตกรรม Green Meeting สู่ ASEAN SUMMIT 2019

นวัตกรรม Green Meeting สู่ ASEAN SUMMIT 2019

อ่านต่อ

ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา การสร้างมูลค่าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในงานก่อสร้าง

ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา การสร้างมูลค่าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในงานก่อสร้าง

อ่านต่อ

VIDEO INSPIRATION

Global Initiative for Sustainable Plastic Waste Management by SCG and AEPW

Global Initiative for Sustainable Plastic Waste Management by SCG and AEPW

อ่านต่อ

Collaboration with Partners on the Alliance to End Plastic Waste (AEPW)

Collaboration with Partners on the Alliance to End Plastic Waste (AEPW)

อ่านต่อ

SD Symposium 10 Years “Circular Economy : Collaboration for Action”

รวมพลัง 45 พันธมิตรร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจริง

อ่านต่อ

ARTICLE

หยุดกระบวนการปล่อยก๊าซคาร์บอน เริ่มได้จากชีวิตประจำวัน

หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่า “เศษอาหาร” หรือขยะจากอาหารคือหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน!

อ่านต่อ

Phosai Romyen Community We Build Waste Bank to Manage Waste

Phosai Romyen Community was once a clean and pleasant community in Nakhon Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya province, until it turned into a place full of waste.

อ่านต่อ

A Village That Takes Serious Actions

This is a story of Ban Khrueng Tai, a village that has been recognized for having the best waste management practice.

อ่านต่อ

บ้านครึ่งใต้-ทำอะไรให้ทำจริง

เรื่องราวของบ้านครึ่งใต้ หมู่บ้านที่ได้รับการยอมรับว่าจัดการขยะได้ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

อ่านต่อ

ชุมชนโพธิ์ซ้ายร่มเย็น

จากดินแดนที่เคยมีวิถีชีวิตที่สะอาดสวยงาม กลับกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยขยะ

อ่านต่อ

VIDEO INSPIRATION

วิธีวนใช้พลาสติกอย่างสร้างสรรค์ ของโครงการ “วน”

วิธีวนใช้พลาสติกอย่างสร้างสรรค์ ของโครงการ “วน”

อ่านต่อ

GEPP ไม่ใช่แค่เก็บแล้วสะอาด แต่เก็บแล้วเป็นข้อมูลเพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืน

GEPP ไม่ใช่แค่เก็บแล้วสะอาด แต่เก็บแล้วเป็นข้อมูลเพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืน

อ่านต่อ

La Rocca Studio

เก็บถุงผ้าเก่ามาเล่าใหม่

อ่านต่อ

A piece(s) of paper ผู้ผลิต(กระดาษห่อของขวัญ)คิดเยอะ

A piece(s) of paper ผู้ผลิต(กระดาษห่อของขวัญ)คิดเยอะ

อ่านต่อ

มองพลาสติกให้มีค่ากับ Precious Plastic Bangkok

มองพลาสติกให้มีค่ากับ Precious Plastic Bangkok

อ่านต่อ

ARTICLE

Climate change ปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดผลกระทบกับธรรมชาติอย่างเดียว

มีงานวิจัยจาก The International Labour Organization หรือ ILO กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีผลต่อการทำงาน

อ่านต่อ

ไลฟ์สไตล์ใหม่ ชวนอวดกระติกน้ำส่วนตัว ช่วยโลก

เคยสังเกตไหมว่าในกิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคนส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากรแบบครั้งเดียวทิ้ง ครั้งเดียวจบ

อ่านต่อ

พลาสติก วัสดุพลิกโลก ที่กำลังจะล้นโลกถ้าไม่ปรับพฤติกรรม

เคยนับหรือไม่ว่ารอบ ๆ ตัวของเรามีพลาสติกอยู่กี่ชิ้น และเคยคิดเล่น ๆ หรือไม่ว่าถ้าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ผลิตด้วยพลาสติก สิ่งนั้นจะถูกทดแทนด้วยอะไร...เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงหาคำตอบยังไม่ได้

อ่านต่อ

มอง “พลาสติก” ในมุมใหม่ที่ไม่ใช่ผู้ร้าย แต่เป็นพระเอกในหลากหลายวงการ

มีพลาสติกอีกหลายชนิดที่ถูกผลิตให้ใช้งานได้หลายครั้งอยู่ในหลากหลายวงการ ที่สำคัญยังมีประโยชน์มากมายอีกด้วย

อ่านต่อ

สร้างโลกที่ยั่งยืนร่วมกันได้ง่ายๆ ด้วยการจัดการขยะ ก่อนไหลลงทะเล

ถ้าย้อนเส้นทางขยะในทะเลกลับขึ้นมาบนบก จะพบว่าขยะในทะเลมาจากคนที่อยู่บนบก ชายฝั่ง หรือตามเกาะต่าง ๆ มากถึง 80% ส่วนขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในทะเล เช่น เรือประมง เรือท่องเที่ยว เรือสินค้า มีเพียง 20% เท่านั้น

อ่านต่อ

VIDEO INSPIRATION

ของขวัญวันเด็ก 2020 ที่เด็กยุคนี้อยากได้มากที่สุด?

คุณคิดว่า ของขวัญวันเด็กที่เด็กๆ ในยุคนี้อยากได้คืออะไร?

อ่านต่อ

MAKE USE RETURN WITH CIRCULAR ECONOMY

MAKE USE RETURN WITH CIRCULAR ECONOMY

อ่านต่อ