scg Business Unit

มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างยั่งยืน

CEMENT-BUILDING
MATERIALS BUSINESS

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ และสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร รวมทั้งธุรกิจการจัดจำหน่าย ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

เพิ่มเติม

CHEMICALS
BUSINESS

ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ตั้งแต่ขั้นต้น ชั้นกลางและขั้นปลาย

เพิ่มเติม

PACKAGING
BUSINESS

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ ในอาเซียนโดยผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานโลก

เพิ่มเติม

scg Investor Relations

SCG จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้าง ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้แก่อาเซียนและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก

รายงานประจำปี 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 6.3 MB

download

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

พร้อมส่งมอบ ความยั่งยืน
PDF Format 15 MB

download

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

download

scg Update

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา และธุรกิจในเครือฯ

SCG EXPRESS ตอกย้ำนวัตกรรมส่งเย็น ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล PAS 1018

เพิ่มเติม

เอสซีจีรวมพลัง รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที สร้างฝายคืนชีวิตให้ ชุมชนถ้ำใหญ่

เพิ่มเติม

เอสซีจี เดินหน้าโครงการปิโตรเคมี ครบวงจรในเวียดนาม เสริมศักยภาพการแข่งขัน

เพิ่มเติม

เอสซีจี รุกเสิร์ฟโซลูชั่นบรรจุภัณฑ์อาหาร รับอุตสาหกรรมอาหารเติบโต

เพิ่มเติม

COTTO ชู Global Collaboration จับมือดีไซน์เนอร์ระดับโลก เจาะตลาดไฮเอนด์

เพิ่มเติม

เอสซีจี ดึง Alexander Osterwalder นักคิดระดับโลก จัดเวิร์คช็อปพัฒนาธุรกิจ

เพิ่มเติม

Young Thai Artist Award โดยมูลนิธิเอสซีจี 14 ปีแห่งเวทีสานฝัน ยุวศิลปินไทย

เพิ่มเติม

เอสซีจี ชวนตอง-กวินทร์ จับมือคุณแม่ ร่วมกิจกรรม FLY LIKE KAWIN

เพิ่มเติม