scg Business Unit

มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างยั่งยืน

CEMENT-BUILDING
MATERIALS BUSINESS

CHEMICALS
BUSINESS

PACKAGING
BUSINESS

หุ่นยนต์ตรวจสอบท่อในเตาปฏิกรณ์โรงงาน

เพิ่มเติม

อายุไม่ใช่อุปสรรคของการใช้ชีวิต

เพิ่มเติม

โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำรายแรกในประเทศไทย

เพิ่มเติม

บรรจุภัณฑ์อาหารตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

เพิ่มเติม

ถนนสายใหม่จากพลาสติกใช้แล้ว

เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

scg Investor Relations

SCG จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้าง ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้แก่อาเซียนและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก

รายงานประจำปี 2563

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 42.7 MB

download

รายงานประจำปี 2563 ฉบับสาระสำคัญ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 17 MB

download

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 20 MB

download

SCG News Channel

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา และธุรกิจในเครือฯ

สมาร์ทบอร์ด เอสซีจี คว้า 2 รางวัล ด้านแบรนด์กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง

เพิ่มเติม

“อินโนเวเตอร์” ใคร ๆ ก็เป็นได้ คุยกับ 3 อินโนเวเตอร์ จากเอสซีจี

เพิ่มเติม

“เอสซีจี” ฟันธงก่อสร้างฟื้น ปี 65 รับเมกะโปรเจ็กต์รัฐ

เพิ่มเติม

เอสซีจี เร่งเดินหน้า โครงการวัคซีนเคลื่อนที่คุมความเย็น

เพิ่มเติม

“เอสซีจี” แนะธุรกิจชู 4 เทรนด์ “สร้างภูมิคุ้มกัน” ยุคโควิด 19

เพิ่มเติม

SCG ร่วมกับ HUMANICA รับรองมาตรฐานอาคารเขียวระดับ Gold

เพิ่มเติม

เปิดตัว แพลตฟอร์ม "รักเหมา" ตอบโจทย์ผู้รับเหมา และดีเวลอปเปอร์

เพิ่มเติม

สธ. จับมือ รพ.ในเครือบีดีเอ็มเอส และเอสซีจี เดินหน้ากระจายวัคซีนไฟเซอร์

เพิ่มเติม