scg Business Unit

มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างยั่งยืน

scg CEMENT-BUILDING
MATERIALS

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ และสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร รวมทั้งธุรกิจการจัดจำหน่ายที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

เพิ่มเติม

scg CHEMICALS

ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ตั้งแต่ขั้นต้น ชั้นกลางและขั้นปลาย

เพิ่มเติม

scg PACKAGING

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ในอาเซียนโดยผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานโลก

เพิ่มเติม

scg Investor Relations

SCG จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้าง ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้แก่อาเซียนและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก

รายงานประจำปี 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 6.3 MB

download

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

พร้อมส่งมอบ ความยั่งยืน
PDF Format 15 MB

download

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

download

scg Update

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา และธุรกิจในเครือฯ

เอสซีจี พลิกโฉมธุรกิจมุ่งโซลูชั่น ที่อยู่อาศัยยุคดิจิทัล โชว์แอปพลิเคชัน

เพิ่มเติม

เอสซีจีเดินหน้ากลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ก้าวสู่บรรจุภัณฑ์ครบวงจร

เพิ่มเติม

เอสซีจี ผนึกภาครัฐ เอกชน และประชาชน พลิกฟื้นชุมชนแออัด สู่ชุมชนเมืองต้นแบบบึงน้ำ

เพิ่มเติม

เอสซีจี ผสานพลังชุมชนและเครือข่าย สานต่อโครงการ รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที

เพิ่มเติม

เอสซีจี เปิดโครงการ “The Challenge - Packaging Design Contest 2018”

เพิ่มเติม

เอสซีจี โชว์ศักยภาพ R&D จัดทัพนวัตกรรม ตอบโจทย์ตลาดโลก

เพิ่มเติม

มูลนิธิเอสซีจี ชวนประชันไอเดีย ในโครงการ Young Thai Artist Award 2018

เพิ่มเติม

ศิริราช - เอสซีจี ชวนคนไทยใส่ใจสภาพแวดล้อม เพื่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

เพิ่มเติม