หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

รางวัลแห่งคุณภาพ

     

World’s Awards and Recognition of SCG (2017-2021)

2021บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP รับรางวัล Worldstar Global Packaging Award ประเภท Luxury ประจำปี 2021จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ‘The Shining Moonlight’ (Mooncake 2020)


เอสซีจี ได้รับรางวัล South and South East Asia Innovation Awards ประจำปี 2563 ในการเป็นองค์กรผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา (Leading Innovation & Intellectual Property Organization) จัดขึ้นโดยบริษัท Clarivate บริษัทชั้นนำระดับโลกด้าน Innovation Solution และทรัพย์สินทางปัญญา

2020เอสซีจี ได้รับการประเมินและจัดอันดับในดัชนีวัดประสิทธิผล การดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices - DJSI) ให้เป็นที่ 1 ของโลกในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Industry Leader - Construction Materials) และอยู่ในระดับ Gold Class รวมถึงได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ร่วมในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุ (Industry Group Leader - Materials) โดยเอสซีจีนับเป็นองค์กรแรกในอาเซียน ที่ได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2547 ต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 17


SCG Building and Living Care Consulting ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานการออกแบบ อาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี รองรับผู้สูงอายุที่ต้องการ ความช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน ตามแนวคิด Biophilic Design จากเวทีรางวัลนวัตกรรมเพื่อ ผู้สูงวัยระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 8 ณ ประเทศสิงคโปร์ (The 8th Asia Pacific Eldercare Innovation Awards 2020)


ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี คว้า 3 รางวัลชนะเลิศในเวทีการประกวด ออกแบบบรรจุภัณฑ์ “WorldStar Packaging Awards 2020” จากผลงาน Enjoy the Moon (Mooncake Box 2018), The Auspicious Orange Box 2019 และ Moment of Happiness

2019

  ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี คว้ารางวัลชนะเลิศรวม 3 รางวัล ในเวทีการประกวด ออกแบบบรรจุภัณฑ์ “WorldStar Packaging Awards 2019”


รางวัลชนะเลิศประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร จากผลงาน “Pork Product Package New Premium 2018” โดยบริษัทกลุ่มสยาม บรรจุภัณฑ์ จำกัด


รางวัลชนะเลิศ ประเภทชั้นแสดงสินค้า (Point of Sale) จากผลงาน “Tuk Tuk” โดยบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด


รางวัลชนะเลิศ ประเภท Luxury Packaging จากผลงาน “Happiness under the Moon (Salute to joyful life)” โดยบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

2018COTTO คว้ารางวัล iF DESIGN AWARD (ไอ เอฟ ดีไซน์ อวอร์ด)” ในหมวด Product Design จากประเทศเยอรมนี จากสินค้ากระเบื้อง COTTO Blend Series


บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก WorldStar Packaging Awards 2018 ประเภท Health & Personal Care และประเภท Household ซึ่งจัดโดย World Packaging Organization (WPO)


บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้รับรางวัลจากการประกวด ออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับภูมิภาคเอเชีย AsiaStar Awards 2018 ประเภทบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป จำนวน 2 ผลงาน และประเภทสื่อและบรรจุภัณฑ์ เพื่อการส่งเสริมการขาย จำนวน 1 ผลงาน ซึ่งจัดโดย สหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย

2017COTTO ได้รับรางวัล “German Design Award 2017” จากสถาบัน German Design Council ประเทศเยอรมัน ซึ่งมอบให้กับสินค้าก๊อกปัดก้านนุ่ม เพื่อผู้สูงอายุ Soft Paddle Faucet ของ COTTO


บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด ออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก WorldStar Awards 2017 จากผลงาน The Peach of Prosperity (Orange Box) ประเภท Luxury


บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้รับรางวัล Packaging Excellence Awards จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ Asian Packaging Excellence Awards 2017 จาก ผลงาน Seasoning Sauce Green Cap ประเภท Preprint Flexography และผลงาน Fruit Bowl ประเภท Postprint Flexography
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงาน Faucet Cushion TOTO TTMR 307,308K ประเภท Transport Packaging: Household จาก World Packaging Organization (WPO)
บริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด ได้รับรางวัลจากผลงาน Tissue Roll ประเภท Web Flexible Flexography จากสมาคม Asian Flexographic Technical Association (AFTA)


ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี รับรางวัล TPM Awards 2016 ประเภท Advanced Special Award for TPM Achievement จากสถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่มีแนวทางการดำเนินงานเชิงนวัตกรรม ในการปรับปรุงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมองค์กร จนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน