ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นจริงแล้ว ด้วยความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน
เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

ชมตัวอย่างการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปรับใช้จริง คลิก

ความร่วมมือเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

(Collaboration for Sustainable Business)
ชื่อหน่วยงานเว็บไซต์
Global Cement and Concrete Association (GCCA)https://gccassociation.org/
Circular Economy in Cement Industry (CECI)
A Circular Economy for Flexible Packaging (CEFLEX)https://ceflex.eu/
Bill & Melinda Gates Foundation https://www.gatesfoundation.org/
TESCO LOTUShttps://www.tescolotus.com/
CP ALL Public Company Limitedhttps://www.cpall.co.th/
 Siam Makro Public Company Limited
https://www.siammakro.co.th/
Central Pattana Public Company Limited
https://www.centralpattana.co.th/en
Family Mart
https://www.familymart.co.th/
Villa Markethttps://shoponline.villamarket.com/home
Big C Supercenter Public
Company Limited
https://www.bigc.co.th/
Tops Supermarket
https://www.tops.co.th/th/
UFM Fuji Super
http://www.ufmfujisuper.com/jp/thai/index_main.php
Golden Place
http://www.suvarnachad.co.th/
Betagro Public Company Limitedhttp://www.betagro.com/food/th/product
Central Food Retail co.,Ltd.https://corporate.tops.co.th/th/
Thai Beverage Plc.http://www.thaibev.com/th08/home.aspx
Super Cheap
AEON Thailandhttps://www.aeon.co.th/contact-us/
Thai Beverage Recycle Co., Ltd.
Sansiri Public Company Limitedhttps://www.sansiri.com/thai/
Property Perfect Public Company Limited
https://www.pf.co.th/th/home
Chewathai Plc.
https://www.chewathai.com/th/home
Smart Services and Management Co.,ltd
SC ASSET Corporation Public Company Limitedhttps://www.scasset.com/th/
Supalai Corporation Limitedhttps://www.supalai.com/
Magnolia Quality Development Corporation Limitedhttps://mqdc.com/th
Iron Mountainhttps://www.ironmountain.co.th/th/about-us
Kasikornbank Public Company Limitedhttps://www.kasikornbank.com/th/personal
S&P
https://snpfood.com/
Doikham Co., Ltd. https://www.doikham.co.th/
AIIZhttps://www.aiiz.com/
IKEA
https://www.ikea.com/th/th/
SOOKSIAM at ICONSIAMhttp://www.sooksiam.com/
ZEN Corporation Group Public Company Limitedhttps://www.zengroup.co.th/
Boon Tong Kee Thailand
http://www.boontongkeethailand.com/
บริษัท ธนพัฒนาอาหารไทย จำกัด
DHL
https://www.dhl.com/th-th/home/tracking.html
Lazada express
Thailand Post
https://www.thailandpost.co.th/th/index/
CJ Express
https://www.cjexpress.co.th/
Khon Kaen Universityhttps://th.kku.ac.th/
University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC)https://www.utcc.ac.th/
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร
Starboard https://www.star-board.com/
Dow Thailand Grouphttps://www.dowfamilythailand.com/th/about_us.php
Amata Corporation PCL.https://www.amata.com/
Bangchak Corporation Public Company Limitedhttps://www.bangchak.co.th
Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) https://www.bdms.co.th/th/about-us/
Amata Facility Services
https://www.amata.com/th/our-business/services/amata-services/amata-facility-services/
Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment (TIPMSE) http://tipmse.fti.or.th/2012/th/index.asp
Loei Province Office for Local Administrationhttp://loeilocal.go.th/public/
Marriott Executives Hotel, Sukhumvit 24

ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการขยะ

(Collaboration for Waste Management)
ชื่อหน่วยงานเว็บไซต์
Alliance to End Plastic Wastehttps://endplasticwaste.org/
The Ocean Cleanup
https://theoceancleanup.com/
UN Environment Program (UNDP)
https://www.unep.org/
Ellen MacArthur Foundation
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
Dow Thailand Group
https://www.dowfamilythailand.com/th/about_us.php
The Federation of Thai Industries
https://www.fti.or.th/
Thai Plastic Industries Association
https://www.tpia.org/
Petrochemical Industry Club
https://www.fti.or.th/กลุ่ม-ปิโตเคมี-หน้าแรก/
Unilever
https://www.unilever.co.th/
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Thailand Public-Private Partnership for Plastic and Waste Management (Thailand PPP Plastics)
https://www.facebook.com/PPPPlastics/
Department of Marine and Coastal Resources
https://www.dmcr.go.th/home
Industrial Estate Authority of Thailand
https://www.ieat.go.th/
Mega City Project
Care the Whale ขยะล่องหน
Ban Rang Plub and Banpong District in Ratchaburi Province
Baan Sa and Muang Mai Communities in Lampang Province
Khot Hin 2, Khot Hin Mittrapab 42, and Khao Pai communities
Ban Mod Ta Noi community in Libong subdistrict, Kantang district in Trang province
Bangsue community and Schools in Bangkok province

ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการน้ำและรักษาระบบนิเวศทางน้ำ

(Collaboration for Water Management)
ชื่อหน่วยงานเว็บไซต์
Under Royal Patronage of H.M. the King
https://www.utokapat.org/
Hydro-Informatics Institute
(Public Organization)
https://www.hii.or.th/
SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd
https://www.siamkubota.co.th/
Bualuang Foundation
https://www.facebook.com/มูลนิธิบัวหลวง-1641770186051908/
Department of Marine and Coastal Resources
https://www.dmcr.go.th/home
Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University
https://www.vet.chula.ac.th/vet2018/

ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรในภาคการเกษตร

(Collaboration for Agriculture)
ชื่อหน่วยงานเว็บไซต์
SIAM KUBOTA Corporation Co., Ltd
https://www.siamkubota.co.th/
Board of Trade of Thailand