การบริหารจัดการน้ำ

น้ำ คือหัวใจสำคัญสำหรับผู้คน สิ่งมีชีวิต และยังเป็นแหล่งต้นกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ การร่วมมือร่วมใจกันใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงเป็นทางออกหนึ่งในการแก้ปัญหาน้ำขาดแคลน สร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อม และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศ