Eco Education

19 ธันวาคม 2019 2054 views

       เราอยากเห็นคนแบบ เกรตา ธันเบิร์ก ผู้เริ่มต้นจุดกระแสให้ผู้นำและรัฐบาลทั่วโลกตระหนักถึงการแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง และเราก็อยากเห็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ทั่วโลกแบบนี้อีก

       แต่เราไม่ได้อยากให้เด็กทุกคนออกมาเดินเรียกร้องริมถนน การมี Eco Education จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นในทุกห้องเรียนทั่วโลก เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อการทำให้โลกใบนี้ยังน่าอยู่สำหรับพวกเขาเอง รวมไปถึงคนรุ่นต่อๆ ไป วันนี้เราเลยจะพาไปดูว่า Eco Education ที่เกิดขึ้นแล้วในห้องเรียนเป็นอย่างไร และมีที่ไหนบ้าง

ประเทศอังกฤษ
       North of Tyne ภูมิภาคทางตอนเหนือของอังกฤษ มีโครงการเพิ่ม วิชาสภาวะโลกร้อน ในหลักสูตรการเรียนการสอนของระดับชั้นประถมและมัธยม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความเข้าใจต่อปัญหาสภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นโครงการ EduCCate Global ที่รับรองจากสหประชาชาติ

       วิชาสภาวะโลกร้อน มีแกนหลักเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว สุขภาพ การเงิน รวมไปถึงเรื่องการเจรจาระหว่างประเทศ และยังมีการผลักดันให้ทุกโรงเรียนในอังกฤษ มีการเรียนการสอนวิชาสภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ประเทศอิตาลี
       กระทรวงศึกษาธิการของประเทศอิตาลี ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา โดยนำเอาวิชาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change เข้าเป็นหลักสูตรบังคับในโรงเรียนรัฐบาล เป็นการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

       หลักสูตรโลกร้อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหน้าที่พลเมืองของอิตาลี ที่ครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมปลาย และยังจะมีการสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปในหลักสูตรของวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ด้วย

ประเทศไทย
       กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยเองก็ได้รับการเสนอจาก น้องลิลลี่ ระริน สถิตธนาสาร นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมไทยวัย 12 ขวบ ให้มีวิชา Eco Education เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรทุกระดับชั้น ที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ เทคโนโลยี สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ที่เชื่อมโยงกันเพื่อความยั่งยืน

       โดยก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการ ก็มีแนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรแยกประเภทขยะพลาสติกและผลกระทบในโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมมีคุณมีโทษอย่างไรบ้าง และให้ได้เรียนรู้คุณสมบัติของขยะประเภทต่างๆ ด้วย เช่น พลาสติกมีทั้งแบบนาโนพลาสติก ไมโครพลาสติก
       ปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องเร่งแก้ไข การสร้างพื้นฐานตั้งแต่การเรียนในห้องเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อการเตรียมพร้อมที่จะป้องกันและเผชิญกับวิกฤตการณ์นี้ ที่จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในอนาต ทั้งคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นใหม่จึงต้องจับมือกันเพื่อปลุกจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ตอนนี้

ที่มา
http://www.tgo.or.th/2015/thai/news_detail.php?id=2157

https://www.voathai.com/a/italy-to-add-climate-change-lesson-in-school-next-year-11072019/5157602.html

https://www.facebook.com/environman.th/photos/a.1757249537736819/2255582747903493/?type=3&theater

https://www.facebook.com/environman.th/photos/a.1757249537736819/2303810559747378/?type=3&theater

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 1 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.