เปลี่ยนพลาสติกเหลือใช้เป็นงานดีไซน์ที่ใช้ได้จริง “เก้าอี้รีไซเคิลจากถุงนมโรงเรียน”

6 พฤษภาคม 2020 16223 views

Highlight

  • เก้าอี้พลาสติกที่ผลิตจากถุงนมโรงเรียนถูกใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ให้แก่เด็กนักเรียนด้วยการปฏิบัติจริง
  • ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนเห็นคุณค่าของการแยกขยะและรีไซเคิลผ่านการลงมือปฏิบัติจริงที่เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

เป็นเวลานานหลายปีที่เอสซีจีได้วางรากฐานการจัดการขยะผ่านโครงการต่าง ๆ และหนึ่งในโครงการเหล่านั้นคือโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ”  ที่มีต้นแบบมาจาก “บางซื่อโมเดล” ซึ่งเป็นโครงการภายในของเอสซีจี

หัวใจสำคัญของโครงการคือ การผนึกกำลังชุมชน ปรับความคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเน้นที่การใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก การช่วยลดขยะด้วยการคัดแยกขยะและนำกลับมาใช้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยใช้แนวปฏิบัติ SCG Circular Way เพื่อลดการฝังกลบหรือเผาทำลายที่สร้างมลภาวะให้แก่โลก

หนึ่งในชุมชนที่เอสซีจีได้เข้ามาช่วย คือชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งถือเป็นชุมชนที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีผู้คนมากมายเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาทีตามมาคือปริมาณขยะจำนวนมาก ทางเอสซีจีจึงได้นำโครงการ “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” เข้าไปช่วยแก้ปัญหาผ่านศูนย์รวมของชุมชนอย่าง บ้าน วัด โรงเรียน พร้อมเชื่อมโยงธนาคารขยะชุมชนเข้ามา เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รู้จักการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ผ่านแนวคิด 3 พฤติกรรม จำให้ขึ้นใจ  #ใช้ให้คุ้ม #แยกให้เป็น #ทิ้งให้ถูก นำไปสู่การลดการสร้างขยะทิ้งขยะได้ถูกต้อง และสามารถคัดแยกขยะเปียกและขยะรีไซเคิลได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างต้นแบบชุมชนที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ยั่งยืน ไปพร้อมกับการลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบ และเพิ่มปริมาณขยะที่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้มากขึ้นปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 80 ครัวเรือน สามารถนำขยะกลับมาสู่กระบวนการรีไซเคิลกว่า 6,500 กิโลกรัม

จากความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้เราจึงได้เห็นหนึ่งผลผลิตแห่งความภาคภูมิใจ โดยพระเอกของเรื่องนี้คือเหล่านักเรียนจากโรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 ที่ได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรจากการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ทางเอสซีจีได้เข้าไปส่งเสริมความรู้ให้กับเด็ก ๆ โดยไฮไลต์อยู่ที่ฐานการเรียนรู้ “ถุงนมกู้โลก” ด้วยการนำขยะที่เกิดขึ้นปริมาณมากในทุก ๆ วัน อย่างถุงนมโรงเรียนมา ล้าง ตากให้แห้ง พร้อมรวบรวมเป็นพลาสติกประเภท LLDPE เพื่อส่งขายได้ราคา และส่วนหนึ่งนำกลับมาให้ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มาทำเป็นวัตถุดิบผลิตเป็น “เก้าอี้รีไซเคิล” ที่ทั้งสวยงามและแข็งแรงทนทาน โดยเก้าอี้ 1 ตัว จะมีน้ำหนัก 8 กิโลกรัม ใช้ถุงนม 750 ถุง

นอกจากเด็ก ๆ จะได้เห็นภาพของการรีไซเคิลอย่างเป็นรูปธรรมออกมาเป็นเก้าอี้รีไซเคิลแสนสวยจากความตั้งใจของเด็ก ๆ ในการช่วยกันคัดแยกรวบรวมขยะถุงนมพลาสติกด้วยตนเอง  เด็ก ๆ ยังมีความคิดที่เปลี่ยนไป ไม่ได้มองว่าขยะเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจอีกต่อไป แต่กลับเข้าใจว่า ‘ขยะไม่ใช่ขยะ’ ถ้ารู้จักใส่ใจคัดแยกให้ดีตั้งแต่ต้นทาง  โดยเฉพาะพลาสติกที่เราใช้แล้วก็สามารถหมุนเวียนนำกลับมาสร้างคุณค่า และยังสามารถมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะที่จะหลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ถัดจากฐานการเรียนรู้ “ถุงนมกู้โลก” ก็สามารถนำมาต่อยอดร่วมกับฐานการเรียนรู้ “สวนเพาะชำล้ำอินโน” โดยนำน้ำที่เหลือจากการล้างถุงนมมาบำบัดผ่านถังดักจับไขมันแล้วนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ให้กับพืชผักสวนครัวที่นักเรียนปลูกกันเองเพื่อเป็นอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจการหมุนเวียนของทรัพยากรอย่างครบวงจร

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อวางรากฐานความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมให้คนในชุมชนก้าวไปพร้อม ๆ กับเอสซีจี ทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคม และไม่ลืมที่จะปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนให้เข้าใจ เข้าถึงและสามารถปฏิบัติได้จริงตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่พวกเขาต่อไปในอนาคต

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 14

No votes so far! Be the first to rate this post.