พลาสติกใช้แล้วกับการเดินทางสร้างประโยชน์ โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี

แนะนำโครงการที่ให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลพลาสติกใช้แล้วทีเดินทางสร้างประโยชน์และมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการขนส่ง

นวัตกรรมรถโม่พลังงานไฟฟ้าคันแรกของไทย จาก CPAC พร้อมส่งมอบคอนกรีต ด้วยพลังงานสะอาด มุ่งสู่ Green Construction ตลอดทั้ง Supply Chain

ก้าวนำอีกขั้นกับความสำเร็จของ CPAC ที่มุ่งมั่นยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ สู่ Green Construction

Chemical Recycling นวัตกรรมรีไซเคิลชั้นสูง “เปลี่ยน” พลาสติกใช้แล้ว “เป็น” วัตถุดิบตั้งต้นให้โรงงานปิโตรเคมี

พลาสติกให้ประโยชน์กับชีวิตคนเราอย่างมาก แต่การจัดการหลังการใช้งานนั้น ยังเป็นเรื่องที่เราต้องเร่งจัดการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกต่อไป

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มุ่งสู่ “ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน”

หลากหลายวิกฤตที่เกิดขึ้นในปี 2563 ที่ผ่านมา ถือเป็นความท้าทายที่ชวนให้ธุรกิจหันกลับมาตั้งคำถามกับแนวทางตามปกติ และคิดต่อยอดเพื่อเปิดมุมมองและพัฒนาโซลูชันที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

โครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ

มารู้จัก ‘ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ’ โมเดลการจัดการขยะในชุมชนที่ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ขยายผลความสำเร็จจากบางซื่อโมเดลไปยังชุมชนใน จ.ระยอง

นวัตกรรมพลาสติกจากเอสซีจี กับโลกปี 2020 ตอนที่ 2

เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ ตลอดจนการมีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น เอสซีจีในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำของประเทศและแนวหน้าด้านวัสดุศาสตร์ของภูมิภาค จึงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมพลาสติกมาอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรมพลาสติกจากเอสซีจี กับโลกปี 2020 ตอนที่ 1

ในช่วงปี 2020 ที่ผ่านมา เอสซีจีได้นำเสนอนวัตกรรมพลาสติกที่สนับสนุนความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นในหลากหลายมิติของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ลดโลกร้อน…เริ่มที่เรา

ปริมาณ CO2 ที่ปล่อย 1 คน/ปี ทดแทนด้วยการปลูกต้นโกงกาง 1 ไร่ เราจะลดโลกร้อนได้อย่างไร? คลิกดูวิธีลดง่าย ๆ ที่นี่เลย