หยุดกระบวนการปล่อยก๊าซมีเทน ต้นเหตุภาวะโลกร้อน เริ่มได้จากชีวิตประจำวัน

23 พฤษภาคม 2020 11063 views

Highlight

  • นครวาติกันและกรุงวอชิงตัน ดีซี มีนโยบายให้โบสถ์และร้านอาหารทุกร้านมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอย
จากอาหารอย่างจริงจัง
  • ขยะอาหารต้องลดลง 50% ภายในปี 2030
  • เศษอาหารเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อน
  • ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัย Cornell ที่สามารถคิดค้นวิธีทำให้ขยะอาหารกลายมาเป็นเชื้อเพลิงได้
  • ทำให้เกิดการหมุนเวียนจากสิ่งที่เหลือให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ต่อได้ใหม่อีกครั้ง

ทุกวันนี้เรื่องที่จำเป็นสำหรับเราทุกคนและเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างจะชื่นชอบกันที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องกิน กินมาก กินน้อย กินคลีนหรือกินบุฟเฟ่ต์ปลายทางของคนบริโภคคือความอิ่มท้องและความอร่อย แต่ปลายทางของอาหารอาจไม่เหมือนกันนะ เพราะหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่า “เศษอาหาร” หรือขยะจากอาหารคือหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน!

ในแต่ละปีมีขยะอาหารเกิดขึ้นหลายล้านตันและมีเพียงไม่มากที่ถูกนำไปหมุนเวียนใช้ใหม่ ส่วนขยะที่เหลือคือขยะอาหาร (Food Waste) ที่ไม่สามารถแยกออกจากขยะประเภทอื่น หรือไม่มีกระบวนการในการจัดการต่อได้นอกจากปล่อยให้ย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติ ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเศษอาหาร เป็นตัวการหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน จากการย่อยสลายของอินทรีย์ที่ปล่อยก๊าซมีเทน หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกออกมานั่นเอง จนทำให้หลายประเทศมีมาตรการในการจัดการขยะจากอาหารอย่างจริงจังโดยให้มาตรการนี้เริ่มต้นจากที่บ้าน ไปสู่ร้านอาหารและเข้าสู่กระบวนการของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการขยะ

อย่างเช่นในนครวาติกันและกรุงวอชิงตัน ดีซี ที่มีนโยบายให้โบสถ์และร้านอาหารทุกร้านมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอย
จากอาหารอย่างจริงจัง โดยตั้งเป้าไว้ว่าขยะอาหารต้องลดลง 50% ภายในปี 2030 หรือจะเป็นความก้าวหน้าของ        วิทยาศาสตร์จากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัย Cornell ที่สามารถคิดค้นวิธีทำให้ขยะอาหารกลายมาเป็นเชื้อเพลิงได้ และที่สำคัญนอกจากเปลี่ยนขยะแล้ว ยังสามารถเปลี่ยนซากสัตว์ที่เสียชีวิตไปแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงได้ด้วย

ซึ่งในประเทศไทยเองก็ยังมีองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการขยะอาหารอย่างจริงจัง นั่นก็คือ บางซื่อโมเดล จากเอสซีจี ที่เชื่อว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเริ่มขึ้นได้ที่ตัวเราก่อน โดยการจัดการขยะอาหารในแบบของบางซื่อโมเดลคือ พนักงานสามารถเลือกปริมาณอาหารที่ต้องการรับประทาน ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ เพื่อลดเศษอาหารเหลือทิ้งให้ได้มากที่สุด และร่วมมือกับร้านจำหน่ายอาหารทุกร้าน ให้ตัดแต่งวัตถุดิบพร้อมปรุงมาตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดเศษวัตถุดิบที่เหลือใช้ รวมถึงภายในโรงอาหารจะมีการตั้งถังขยะสำหรับใส่เศษอาหารโดยเฉพาะเพื่อรองรับเศษขยะอาหารจากการบริโภค จากนั้นจะนำขยะที่ได้ไปเข้ากระบวนการหมักให้กลายเป็นสารบำรุงดินหรือปุ๋ยใหม่ตามขั้นตอน แล้วนำไปใช้บำรุงต้นไม้ภายในเอสซีจี ที่บางซื่อ นอกจากจะช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนแล้ว ยังทำให้เกิดการหมุนเวียนจากสิ่งที่เหลือให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อีกด้วย

ดังนั้นแล้ว เรื่องของการจัดการขยะที่มีนโยบายออกมารองรับเพื่อสิ่งแวดล้อมส่วนร่วมแล้ว ยังสามารถเริ่มต้นที่จะจัดการขยะอาหารได้ที่ตัวเราเองซึ่งถ้าเราเริ่มต้นทำอย่างจริงจัง ก็จะสามารถช่วยลดก๊าซมีเทนที่เป็นตัวการของภาวะโลกร้อนได้ ถึงแม้จะเป็นแค่ส่วนเล็ก ๆ แต่เชื่อว่าผลลัพธ์จะดีต่อโลกและยืนยาวแน่นอน

อ้างอิง 

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 3.3 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.