วิธีวนใช้พลาสติกอย่างสร้างสรรค์ ของโครงการ “วน”

15 มกราคม 2020 8209 views

“มันไม่มีคำว่า ‘ขยะ’ มีแต่คำว่า ‘วัสดุรอใช้’ ถ้าแยกดีๆ ทำให้สะอาด มีแต่คนจะเอากลับไปใช้”

ถุงพลาสติก เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดี หากเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานจากใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก เพราะถุงพลาสติกนั้นสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง นอกจากช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก ยังเป็นการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ลดการผลิตและใช้ทรัพยากรใหม่ลงอีกด้วย 

“อยากให้ประเทศไทยเป็นแม่แบบของการใช้พลาสติกหรือวัสดุอื่นให้ถูกต้องและหมุนเวียนมาใช้ได้จริงๆ”

โครงการ “วน” เกิดจากคนกลุ่มเล็กๆ ในเครือ บมจ.ทีพีบีไอ ที่ต้องการแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างสร้างสรรค์ และด้วยการนำของ กมล บริสุทธนะกุล ผู้ริเริ่มโครงการวน (Won) ได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เข้ามาใช้ โดยเน้นการให้ความรู้ เสนอแนะวิธีการแยกขยะ และการเตรียมเศษพลาสติกเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรที่แท้จริง แต่ “วน” จะสร้างสรรค์วิธีการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างไร ติดตามได้ที่นี่

#SCG #SCGCircularway

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 3.4 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.