“ถ.ถุงทนทาน” จากพลาสติกใช้แล้ว ความร่วมมือจาก เอสซีจี เคมิคอลส์ และเซเว่นฯ ชูโมเดลรีไซเคิลระบบปิด เซฟสิ่งแวดล้อม

24 พฤศจิกายน 2021 3476 views

เอสซีจี เคมิคอลส์ จับมือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในการผลักดันการนำพลาสติกใช้แล้วในกระบวนการขนส่งสินค้าของซีพี ออลล์ ไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลจนกลายมาเป็น ‘ถ.ถุงทนทาน’ ถุงพลาสติกที่แข็งแรง ทนทาน ใช้ซ้ำได้ นับเป็นโมเดลต้นแบบในการรีไซเคิลแบบระบบปิด (Closed-loop Recycling Model) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ตามเป้าหมายขององค์กรในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมมือกับ บริษัท สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ จำกัด ผู้นำด้านการรีไซเคิลพลาสติกจากยุโรป และบริษัท นารายณ์แพค จำกัด พาร์ตเนอร์ผู้ผลิตถุงพลาสติกรายใหญ่ของไทย เพื่อเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง หรือ High Quality PCR (High Quality Post-Consumer Recycled Resin) และนำมาผลิตเป็นสิ่งของที่สามารถใช้งานได้อีกครั้ง

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่เอสซีจีเคมิคอลส์ เปิดเผยว่า “นับเป็นก้าวสำคัญที่เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้จับมือกับพันธมิตรเพื่อหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านโมเดลการรีไซเคิลแบบระบบปิด (Closed-loop Recycling Model) ซึ่งหมายถึงการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์หนึ่งกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เดิมได้ทั้งหมด โดยเริ่มจากการนำพลาสติกใช้แล้วในกระบวนการขนส่งของซีพี ออลล์ มาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง หรือ High Quality PCR ภายใต้แบรนด์ SCG GREEN POLYMERTM ปรับแต่งด้วยสูตรเฉพาะของเอสซีจี เคมิคอลส์ ทำให้ได้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ตอบโจทย์การใช้งาน นำกลับมาผลิตเป็นถุงที่มีความทนทาน ให้ผู้บริโภคใช้ซ้ำได้บ่อยครั้ง โดยมี SCGP reXycle เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเก็บรวบรวมและขนส่งพลาสติกใช้แล้ว ซึ่งเอสซีจี เคมิคอลส์ ได้เชื่อมโยงพาร์ตเนอร์ในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน และพัฒนาให้เกิดการรีไซเคิลแบบระบบปิด (Closed-loop Recycling) โดยคาดว่าจะสามารถขยายโมเดลนี้ไปยังองค์กรอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อช่วยลดปริมาณขยะสะสมในประเทศ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน”

นางภภัสสร ธนสร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

นางภภัสสร ธนสร รองกรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซีพี ออลล์ ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ แก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการพัฒนากระบวนการและสนับสนุนการแก้ปัญหาขยะพลาสติกด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy เพื่อทำให้พลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ในรูปแบบของถุงพลาสติกรีไซเคิลที่แข็งแรงทนทานและมีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ซ้ำได้อย่าง ’ถ.ถุงทนทาน’ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้น้ำ โดยเริ่มมีการใช้งานแล้วทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ตามปณิธานอันมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ ‘ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส’ รวมทั้งช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย”

นายเดวิด บูรช์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สุเอซ เซอร์คูล่า พอลิเมอร์ จำกัด

นายเดวิด บูรช์ ผู้จัดการทั่วไปบริษัทสุเอซเซอร์คูล่าพอลิเมอร์จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของหลายภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่าของพลาสติก ตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้ที่นำไปใช้งานปลายทาง นับเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน ซึ่งตรงกับเป้าหมายของสุเอซในการผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรในห่วงโซ่คุณค่าพลาติก ไปจนถึงระดับประเทศ ความร่วมมือในครั้งนี้ สุเอซได้อาศัยความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้ว ให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ที่ผ่านการรับรอง Global Recycled Standard (GRS) นอกจากนี้ ตัวโรงงานผลิตยังถูกออกแบบให้มีการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งาน และยังเป็นหนึ่งในโรงงานที่มีอัตราการหมุนเวียนนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สูงที่สุดในประเทศอีกด้วย เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงจากสุเอซจึงมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากสายการผลิตที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 35,000 ตันต่อปี ช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทยได้อย่างดี” 

นายชูเกียรติ  ดุลยโกเมศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารายณ์แพค จำกัด

นายชูเกียรติ ดุลยโกเมศ กรรมการผู้จัดการบริษัทนารายณ์แพคจำกัด เปิดเผยว่า “การนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง มาผลิตถุงพลาสติกแทนการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ (virgin resin) นั้น จะสามารถตอบโจทย์นโยบายภาครัฐด้านสิ่งแวดล้อมและโมเดล BCG ได้ ถือเป็นการขับเคลื่อนเรื่องการหมุนเวียนวัตถุดิบที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค อันจะก่อให้เกิดวงจรที่สมบูรณ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมพลาสติกเดินหน้าต่อไปได้ นอกจากนี้ ถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงนี้ยังมีคุณสมบัติที่มีความใกล้เคียงเม็ดพลาสติกเกรด A สูงมาก ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าถุงพลาสติกจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงเป็นถุงที่มีคุณภาพ สะอาด แข็งแรงทนทาน และใช้ซ้ำได้บ่อยครั้ง”

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 3.9 / 5. Vote count: 10

No votes so far! Be the first to rate this post.