เอสซีจี ชูนวัตกรรมกระดาษ ร่วมจัดงานประชุม APEC 2022 Thailand ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นับเป็นโอกาสดีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022 แต่คงไม่น่าประทับใจ หากการประชุมจบลงที่ “มหกรรมขยะ” SCG จึงสนับสนุนในเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ทำมาจากกระดาษรีไซเคิล

CPAC Green Solution จับมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) พัฒนาการใช้ทรัพยากรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้งและวัตถุพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้า

29 เมษายน พ.ศ. 2565 – กรุงเทพฯ: CPAC Green Soluti […]

เอสซีจีและภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ยกระดับมาตรฐานวงการก่อสร้าง สู่การเป็น Green Construction Solution ครบวงจร

นายสยามรัฐ สุทธานุกูล Chief Marketing Officer-Cement and Green Solution Business เอสซีจี และ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เม็ดพลาสติก “เซอร์คูลาร์ พีพี” จากเทคโนโลยี Advanced Recycling สำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารรับรองมาตรฐาน ISCC PLUS ตลอดห่วงโซ่การผลิตรายแรกในอาเซียน โดย SCGC และวีซี่แพ็คเกจจิ้ง

Highlights เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงเซอร์คูลาร์พีพี […]

“บรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรักษ์โลก” จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของเอสซีจีเคมิคอลส์ และเชลล์

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ เอสซีจีเคมิคอลส์ เดินหน้าพัฒนา “บรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นรักษ์โลก”

“ถ.ถุงทนทาน” จากพลาสติกใช้แล้ว ความร่วมมือจาก เอสซีจี เคมิคอลส์ และเซเว่นฯ ชูโมเดลรีไซเคิลระบบปิด เซฟสิ่งแวดล้อม

“ถ.ถุงทนทาน” ถุงพลาสติกที่แข็งแรง ทนทาน ใช้ซ้ำได้ นับเป็นโมเดลต้นแบบในการรีไซเคิลแบบระบบปิด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

เอสซีจี เคมิคอลส์ – Braskem ผนึกกำลังความร่วมมือขับเคลื่อนพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย

เอสซีจี เคมิคอลส์ – Braskem ผนึกกำลังความร่วมมือขับเคลื่อนพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย เดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตไบโอ-เอทิลีน สำหรับผลิตเม็ดพลาสติกไบโอ-พอลิเอทิลีน ตอบโจทย์ความยั่งยืนและตลาดโลก

ยูนิลีเวอร์-เอสซีจี ผนึกกำลังนำประเทศไทยสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างมิติใหม่ครั้งแรกในไทย

เปลี่ยนขยะพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือนเป็นพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงสำหรับขวดบรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ยูนิลีเวอร์-เอสซีจี ผนึกกำลังนำประเทศไทยสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

ยูนิลีเวอร์-เอสซีจี ประกาศความร่วมมือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่นำพลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือนหมุนเวียนกลับมาผลิตเป็นขวดบรรจุภัณฑ์ใหม่

ความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อแก้ปัญหาขยะทะเล – SCG x DMCR x The Ocean Cleanup

SCG ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามใช้นวัตกรรมระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ The Ocean Cleanup สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมชั้นนำระดับโลก