ถนนพลาสติกรีไซเคิล (Recycled Plastic Road)

8 มิถุนายน 2019 6515 views

ถนนพลาสติกรีไซเคิล (Recycled Plastic Road) คือความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ที่นำพลาสติกใช้แล้ว อาทิ ถุงพลาสติกหูหิ้ว และถุงใส่อาหาร จากการคัดแยะขยะ มาใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างถนนยางมะตอย นอกจากจะลดปริมาณการใช้ (Reduce) ยางมะตอยแล้ว จากการทดสอบยังพบว่าคุณสมบัติของพลาสติกช่วยให้ถนนแข็งแรงและต้านทานการกัดเซาะของน้ำได้ดียิ่งขึ้น (Durability) ถือเป็นการสร้างคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยได้เปิดตัวต้นแบบถนนพลาสติกรีไซเคิลเป็นครั้งแรก ณ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล จ.ระยอง และขยายความร่วมมือไปยังองค์กรอื่นๆ เพื่อนำเทคโนโลยีถนนพลาสติกรีไซเคิลไปใช้ อาทิ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 2.3 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.