เม็ดพลาสติก “เซอร์คูลาร์ พีพี” จากเทคโนโลยี Advanced Recycling สำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารรับรองมาตรฐาน ISCC PLUS ตลอดห่วงโซ่การผลิตรายแรกในอาเซียน โดย SCGC และวีซี่แพ็คเกจจิ้ง

12 กุมภาพันธ์ 2022 2880 views

Highlights

  • เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงเซอร์คูลาร์พีพี (Circular PP) มีคุณสมบัติเทียบเท่าเม็ดพลาสติกใหม่สามารถใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • เซอร์คูลาร์พีพี (Circular PP) ผลิตด้วยเทคโนโลยี Advanced Recycling ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ISCC PLUS” ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตเป็นครั้งแรกในอาเซียน
  • ด้วยเทคโนโลยี Advanced Recycling ที่เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วที่ยากต่อการรีไซเคิลมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นและนำกลับมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ (Virgin Plastic) สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ถูกฝังกลบและช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเผาขยะ

เอสซีจีเคมิคอลส์หรือเอสซีจีซี (SCGC) เปิดตัวนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง “เซอร์คูลาร์พีพี” (Circular PP) ผลิตจาก Recycled Feedstock ภายใต้เทคโนโลยี Advanced Recycling หนึ่งในโซลูชันจากเอสซีจีกรีนพอลิเมอร์ (SCG GREEN POLYMERTM) โดยเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเซอร์คูลาร์พีพี (Circular PP) มีคุณสมบัติเทียบเท่าเม็ดพลาสติกใหม่เหมาะสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เอสซีจีซีมีความพร้อมทั้งในด้านนวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงวัสดุศาสตร์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกร่วมกับพาร์ตเนอร์และเจ้าของแบรนด์สินค้าสอดคล้องกับความต้องการ Green Packaging ของตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับวีซี่แพ็คเกจิ้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ได้การรับรองมาตรฐาน “ISCC PLUS” ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตเป็นครั้งแรกในอาเซียน 

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ เผยถึงความคืบหน้าของนวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมว่า “เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามกลยุทธ์ ESG (Environmental, Social, and Governance) โดยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลพลาสติกเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญภายใต้แบรนด์ SCG GREEN POLYMERTM ซึ่งขณะนี้ เอสซีจีซี ได้พัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ชนิดพอลิโพรพิลีน ภายใต้ชื่อ “เซอร์คูลาร์ พีพี” (Circular PP) ผลิตจาก Recycled Feedstock ด้วยเทคโนโลยี Advanced Recycling ซึ่งเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วที่ยากต่อการรีไซเคิลมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้น และนำกลับมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง มีคุณสมบัติและคุณภาพเทียบเท่ากับเม็ดพลาสติกใหม่ (Virgin Plastic) จึงเป็นวัสดุที่เหมาะอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารที่ต้องการวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบรับความต้องการของตลาด Green Packaging ที่มีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กระบวนการ Advanced Recycling สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ถูกฝังกลบ และช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการเผาขยะได้อีกทางหนึ่ง”

“เอสซีจีซี มีความพร้อมทั้งด้านนวัตกรรมและทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงวัสดุศาสตร์ โดยพร้อมร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ และเจ้าของแบรนด์สินค้าทั่วโลกที่มีเป้าหมายด้านความยั่งยืน เพื่อพัฒนาและส่งมอบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูงของเอสซีจีซี เพื่อตอบรับความต้องการของตลาด Green Packaging และเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” นายธนวงษ์ กล่าว

นายกรัณย์ เตชะเสน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เผยว่า “บริษัท วีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ใน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงจากนวัตกรรมวัสดุเพื่อบรรจุภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISCC PLUS ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ผนวกกับนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง เซอร์คูลาร์ พีพี (Circular PP) จากเทคโนโลยี Advanced Recycling ของเอสซีจีซี ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน ISCC PLUS ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานด้วยเช่นกัน จึงถือได้ว่าบรรจุภัณฑ์อาหารจาก วีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) ที่ผลิตจากเซอร์คูลาร์ พีพี (Circular PP) ของเอสซีจีซี นี้ ได้รับการรับรองตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานอย่างแท้จริง นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ของวีซี่ แพ็คเกจิ้ง ยังมีการผลิตตามมาตรฐานระดับโลกอีกหลายอย่าง อาทิ ISO 9001, FSSC 22000, GMP และ HACCP ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ทั้งในมาตรฐานการผลิตและคุณสมบัติของวัสดุ Circular PP ที่เหมือนกับเม็ดพลาสติกใหม่ สามารถใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารได้อย่างปลอดภัย และยังผ่านการทดสอบทั้งในด้านคุณภาพ อีกทั้งยังมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม เป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง”ะคุณสมบัติของวัสดุ Circular PP ที่เหมือนกับเม็ดพลาสติกใหม่ สามารถใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารได้อย่างปลอดภัย และยังผ่านการทดสอบทั้งในด้านคุณภาพ อีกทั้งยังมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม เป็นการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง” 

เกี่ยวกับเอสซีจีเคมิคอลส์หรือเอสซีจีซี (SCGC)

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี (SCGC) เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำในเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี (SCGC) เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึง ขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์ เอสซีจีซี มุ่งดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance – ESG) และตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) โดยเน้นพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Services หรือ HVA) พร้อมโซลูชันครบวงจรด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) Medical & Healthcare และยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) ที่กำลังเติบโตสูง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scgchemicals.com

เกี่ยวกับบริษัท วีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท วีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ใน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงจากนวัตกรรมวัสดุเพื่อการบรรจุอาหาร โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีทั้งถ้วย ถาด และขวดโหล ที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการทนความร้อนได้สูง ช่วยถนอมอาหาร น้ำหนักเบา และสามารถนำไปรีไซเคิลได้ โดยได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก BOI และ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 และรับรองมาตรฐาน GMP HACCP

บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ใน SCGP ได้รับมาตรฐาน ISCC PLUS โดย International Sustainability and Carbon Certification หรือ ISCC เพื่อรับรององค์กรที่มีการจัดการคาร์บอนและการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งห่วงโซ่อุปทาน จากการเป็นบริษัทในกลุ่มผู้แปรรูปบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีการดำเนินการภายใต้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน มีการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิต ตลอดถึงการควบคุมระบบอย่างชัดเจนในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่กระบวนการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การรับและจัดเก็บวัตถุดิบ การควบคุมปริมาณ ตลอดจนการขายและการส่งมอบ จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) มีการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลและการผลิตที่มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตามหลักการควบคุมสมดุลมวลสาร (Mass Balance) และสามารถยกระดับคุณภาพในการตอบโจทย์ลูกค้าบรรจุภัณฑ์อาหาร รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ในห่วงโซ่อุปทาน

เกี่ยวกับ ISCC

ISCC หรือ International Sustainability and Carbon Certification คือ การรับรองคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ เป็นระบบการรับรองความยั่งยืนชั้นนำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ISCC เป็นองค์กรอิสระ ควบคุมโดยสมาคม ISCC ดำเนินการรับรองด้วยระบบที่มีมาตรฐานระดับสูง ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความยั่งยืนที่เข้มงวด และตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 3.3 / 5. Vote count: 6

No votes so far! Be the first to rate this post.