ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม สร้างสมดุลอย่างยั่งยืน
ช่องทางการติดต่อ

เรื่องราวจากภูผา


ไม่ได้มีแค่มนุษย์อย่างเราๆ ที่ต้องการการบอกรัก ยังมีสิ่งรอบๆ ตัวอีกมากมายที่เราสามารถบอกรักได้ รวมถึง “น้ำ” โครงการ 'รักษ์น้ำ...จากภูผา สู่มหานที'ของเอสซีจี จึงน้อมนำพระราชดำริมาใช้เป็นแนวทางดูแลรักษาน้ำ เริ่มตั้งแต่การทำ ฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ แล้วส่งต่อน้ำไปยัง สระพวงเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ทำแก้มลิงในพื้นที่กลางน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตร และร่วมดูแลปลายน้ำผ่านการสร้าง บ้านปลาเพื่อเพิ่มที่อยู่อาศัยให้ปลาและสัตว์ทะเล

เพราะทุกคนคือส่วนหนึ่งของเส้นทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือคนเมือง เพราะเส้นทางของสายน้ำเชื่อมโยงทุกคนเข้าหากัน ไม่ว่าเราจะเป็นคนต้นน้ำ กลางน้ำ หรือปลายน้ำ การ 'รักษ์น้ำ...จากภูผา สู่มหานที' จึงหมายถึงการร่วมมือกันดูแลรักษาน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่อน้ำจากต้นทางสู่ปลายทางอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ...

เป้าหมายรักษ์น้ำปี 2563

ฝายชะลอน้ำ 100,000 ฝาย

สระพวง 20 สระ

แก้มลิง 20 พื้นที่

บ้านปลา 2,600 หลัง

เรื่องราวรักษ์น้ำ
ตลอด 4 วัน 5 คืนกับการไปร่วมทริป รักษ์น้ำ…จากภูผา สู่มหานที ที่จ.ลำปาง จากวันแรกจนวันสุดท้ายของทริปเราสังเกตุเห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องๆ YOUNG รักษ...
‘ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง’ มักเป็นประโยคปิดท้ายประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงเวลาที่ทะเลอันดามันได้รับอิทธิพลจ...
เมื่อพูดถึงโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ หลายคนคงนึกถึงผงฝุ่นลอยคละคลุ้งท่ามกลางเปลวแดดแผดร้อน แต่ทันทีที่รถของเราเลี้ยวเข้าประตูของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำป...
ข่าวสารและกิจกรรม