เรื่องราวพิเศษของเอสซีจี
SCG Special Stories

อัปเดต “นวัตกรรมที่อยู่อาศัย และการก่อสร้างสุดล้ำ” จากเอสซีจี ที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืนให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

Read More