เอสซีจี ร่วมเสวนาในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนารูปแบบวัสดุสำหรับการฟื้นฟูปะการัง”

8 ตุลาคม 2020 2051 views

นายชนะ ภูมี Vice President – Cement and Construction Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมเสวนาในงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) ในหัวข้อ “การพัฒนารูปแบบวัสดุสำหรับการฟื้นฟูปะการัง” ณ House ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ในการนำเทคโนโลยี 3D Cement Printing มาประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีคุณอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนาในครั้งนี้

ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ SCG มุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น SCG 3D Cement Printing สำหรับเป็นฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง และการปลูกปะการังธรรมชาติ สร้างต้นแบบปะการังเทียมรุ่นใหม่ที่มีความเสมือนจริง และใกล้เคียงรรมชาติมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีขึ้นรูปจาก Advanced Materials ที่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี พัฒนาขึ้น สามารถใช้เศษคอนกรีตรีไซเคิลเป็นส่วนผสมทดแทนหินปูนถึง 40% ซึ่งเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้อย่างคุ้มค่าตามแนวทาง SCG Circular Way โดยความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมการศึกษาวิจัย และองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม