เอสซีจี ร่วมแสดงพลังขับเคลื่อน Circular in Action ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุด Drop Point โดย PPP Plastics

19 มิถุนายน 2020 2631 views

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี โดยนายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ Vice President – Poly Olefins and Vinyl Business ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ในงานแสดงพลังความร่วมมือ Circular in Action – Drop Point of Used Plastic หรือปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดร็อปพอยต์โดย PPP Plastics ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มาร่วมกันแสดงพลังกว่า 60 หน่วยงานเพื่อแสดงจุดยืนในการขับเคลื่อนการนำพลาสติกสะอาดกลับไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก และนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำวนกลับมาใช้งานได้อีกหลายรอบ “แบบไม่รู้จบ” เพื่อไม่ให้พลาสติกเหล่านี้หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม และไม่ไปที่หลุมฝังกลบเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะพลาสติกในทะเล และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการนำกลับมาหมุนเวียนเพื่อทำประโยชน์ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มาร่วมเปิดงานและกล่าวมอบนโยบาย BCG ขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19

โครงการนำร่องของการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดร็อปพอยต์ คือโครงการ ‘มือวิเศษxวนโดย PPP Plastics’ ที่เกิดจากการผนึกกำลังกันระหว่าง โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) กับ โครงการวน (Won Project) ในระยะแรก มีการตั้งจุด ‘ถังวนถุง’ ไปแล้วกว่า 300 จุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ชลบุรี และระยอง เพื่อรับบริจาคถุงและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกที่ใช้แล้ว 12 ชนิด ได้แก่ ถุงชอปปิง ถุงหูหิ้วพลาสติก ห่อผ้าอ้อม ฟิล์มพลาสติกหุ้มขวดน้ำ ฟิล์มหุ้มแพ็กนม ฟิล์มกันกระแทกพลาสติกที่มากับสินค้าส่งถึงบ้าน ซองไปรษณีย์พลาสติก ถุงขนมปัง ถุงซิปล็อกซองยา ถุงน้ำตาลทราย ถุงน้ำแข็ง ถุงใส่ผักผลไม้ เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกใช้ในการผลิตถุงหูหิ้ว ถุงชอปปิง และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ เพื่อไม่ให้พลาสติกเหล่านี้หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อมและไม่ไปที่หลุมฝังกลบ เป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะพลาสติกในทะเล และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการนำกลับมาหมุนเวียนเพื่อทำประโยชน์ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน