“เราแยกกันเถอะ”
วิดีโอที่จะชวนทุกคนมาปรับเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัว ที่สามารถช่วยลดโลกร้อนได้

แค่เริ่มด้วยการแยกขยะที่บ้านหรือ คอนโด เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะเปียกหรือเศษอาหาร ขยะแห้งที่สามารถนำไปรีไซเคิล และขยะติดเชื้อ
โดยไม่ต้องห่วงว่าขยะที่เราแยกไปนั้นจะกลับมากองอยู่รวมกัน เพราะปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่นำขยะไปจัดการด้วยวิธีที่ถูกต้อง แถมการแยกประเภทและทิ้งขยะอย่างถูกวิธีอย่างนี้แหละ ที่จะช่วยให้การนำขยะไปรีไซเคิลง่ายขึ้น สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ตามวิถี SCG Circular Way เช่น ถุงและบรรจุภัณฑ์พลาสติกก็กลายมาเป็นถนนพลาสติกรีไซเคิล กล่องกระดาษไม่ใช้แล้วก็กลายมาเป็นถุงกระดาษคราฟท์ ในขณะที่ขยะเศษอาหารก็กลายมาเป็นปุ๋ยชั้นดี... รู้แบบนี้แล้วมาช่วยกันแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อนไปด้วยกันนะ
btn-img