รวมสูตรการสร้างนวัตกรรมองค์กรแบบเข้าใจง่าย เน้นลงมือทำจริง ประยุกต์ใช้ได้จริง งานเดียวครบทุกเครื่องมือและกระบวนการที่ทุกองค์กรไม่ควรพลาด

เพราะปัจจุบันธุรกิจไม่ได้แข่งขันกันที่สินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว แต่แข่งกันที่เรื่องราวที่นำมาสู่ความต้องการของลูกค้า การทำ Business Model ที่ตอบรับสิ่งเหล่านี้ได้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เอสซีจี จึงร่วมกับ ALEX OSTERWALDER ผู้คิดค้น Business Model Canvas และผู้เขียนหนังสือ Business Model Generation ที่บริษัทชั้นนำระดับโลกให้การยอมรับ จัดเวิร์กชอปการสร้างนวัตกรรมในองค์กรแบบรู้ลึกและลงมือทำจริง ในงาน ALEX OSTERWALDER’S CORPORATE INNOVATION MASTERCLASS หลักสูตรมาสเตอร์คลาสที่เคยสอนให้กับองค์กรในต่างประเทศมาแล้วทั่วโลก ที่รวมทุกเครื่องมือและกระบวนการสร้างนวัตกรรมองค์กรไว้ในงานเดียว ซึ่งงานนี้จัดโดย ‘Nexter Academy’ หน่วยงานด้านนวัตกรรมองค์กรและขับเคลื่อนการเติบโตธุรกิจใหม่ ภายใต้ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

โดยในหลักสูตรนี้ ถือเป็นงานแรกที่ ALEX OSTERWALDER จะมาถ่ายทอดทุกเครื่องมือ แนวคิด และกระบวนการการทำนวัตกรรมในองค์กร หรือ Corporate Innovation อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การวางแผนจนถึงการวัดผล ปรับให้แนวคิด Corporate Innovation เข้าใจง่ายขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างเห็นผลทั้ง 8 เครื่องมือ พร้อมแนวคิดและเทคนิคที่น่าสนใจ

 • Business Model Innovation
 • Value Proposition Design
 • Design Thinking & Innovation
 • Evaluating Business Model Mechanics
 • Testing and De-risking Innovation
 • Innovation Matrix
 • Innovation Portfolio
 • Business Model Evolution

สิ่งที่จะได้รับ

พบกับเครื่องมือ กลยุทธ์และกระบวนการสร้างนวัตกรรมองค์กรระดับโลก ที่จะทำให้คุณสามารถ:

 • จัดการนวัตกรรม รวมถึงวัตนธรรมองค์กร (Culture) โครงสร้างภายในองค์กร (Organizational structure) และ Business Model Portfolios
 • ตรวจจับและป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบให้ธุรกิจหยุดชะงัก
 • วัดผลแต่ละกระบวนการของการทำธุรกิจใหม่ เพื่อลดความเสี่ยง
 • ลดความเสี่ยงการล้มเหลวทางธุรกิจ
 • กระตุ้นการเติบโตของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จุดประกายไอเดียธุรกิจใหม่ๆ
 • จัดการ Business Model และ Value Propositions ของธุรกิจ
 • เครื่องมือการทำ Corporate Innovation 8 เครื่องมือ
พิเศษ ผู้เรียนจะได้รับ Masterclass e-Certificate จาก ALEX OSTERWALDER อีกด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • Senior Executives
 • Strategists Innovation
 • Managers Entrepreneurs
 • Consultants Business
 • Coaches ที่มีความรู้พื้นฐานด้าน Corporate
 • Innovation ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น จนถึงระดับสูง​

เกี่ยวกับ Nexter Academy ผู้จัดงาน Nexter Academy คู่คิดด้านการสร้างนวัตกรรมองค์กรและขับเคลื่อนการเติบโตธุรกิจใหม่ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ และมีเน็ตเวิร์กที่แข็งแรงด้าน Business & People Transformation และ Corporate Innovation Nexter Academy คือ หน่วยงานด้านนวัตกรรมองค์กรและขับเคลื่อนการเติบโตธุรกิจใหม่ ภายใต้บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ที่นำประสบการณ์จากการร่วมสร้าง Corporate Innovation กับธุรกิจต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคนและธุรกิจใหม่ (Business & People Transformation) ทั้งสำหรับคนภายในและภายนอกเอสซีจี โดยการสร้างนวัตกรรมองค์กรในแต่ละแห่ง Nexter Academy เน้นการให้ความสำคัญกับบริบทเฉพาะขององค์กรที่แตกต่างกัน และการมีเน็ตเวิร์กที่แข็งแรงกับผู้เชี่ยวชาญและผู้คิดค้นเครื่องมือต่างๆ ด้าน Corporate Innovation ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเน้นการสร้างทีมงาน Nexter Academy Transformation Coach และ Agile Coach ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อผลักดันการสร้างนวัตกรรมในองค์กรไทยและภูมิภาค ASEAN ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดศักยภาพสูงสุด

บริการของ Nexter Acedemy ที่สามารถตอบโจทย์ Business & People Transformation มีดังนี้

 1. Business & People Transformation : Strategy & Execution ถอดรหัส Vision / Winning aspiration และ Mission ขององค์กร นำไปสู่การวางกลุยทธ์ และการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร ผ่านการสร้าง Mindset และ Practice ทั้งในระดับ Innovative Leadership และ ทีมงาน
 2. New Growth Acceleration ให้คำปรึกษาในการเพิ่มศักยภาพสำหรับการทำ Transformation ด้วยทีมงาน Transformation Coach และ Agile Coach
 3. Skill Lift-up บริการเพิ่มความรู้และทักษะให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือใหม่ๆ จากโค้ช และผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากวงการด้านต่างๆ ได้แก่
  • Design Thinking
  • Business Model Canvas จาก Strategyzer Innovation Coach คนไทยที่ได้รับการรับรองจาก Strategyzer ต้นตำรับ
  • Agile Process
  • Value Proposition Design
  • OKRs
  • Scrum Master to be
  • Etc.
 4. Community & Networking การสร้างเน็ตเวิร์กระหว่างองค์กรที่เน้นการทำ Corporate Innovation ผ่านเวทีการพูดคุย การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ
สนใจเพิ่มศักยภาพหรือการทำ Transformation ในองค์กร ติดต่อ Nexter Acedemy ได้ที่ https://www.facebook.com/NexterAcademy