ทุกวันนี้โลกของเรามีประชากรกว่า 7 พันล้านคน และมีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นทุกๆ นาที แต่…ทรัพยากรของโลกใบนี้มีเท่าเดิม สวนทางกับการอุปโภคบริโภคที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา แน่นอนว่าเราไม่สามารถลดจำนวนคนได้ และไม่มีอะไรสามารถหยุดการใช้ทรัพยากรได้เช่นกัน SCG ตระหนักถึงปัญหาและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันแบบที่รบกวนโลกให้น้อยที่สุด ด้วยการชักชวนให้ทุกคนคิดก่อนซื้อ และไม่ลืมที่จะมองหาฉลาก SCG Green Choice บนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตลง เพื่อโลก เพื่อเรา

เพราะเราลดจำนวนคนไม่ได้

การอุปโภคและบริโภคก็ลดลงไม่ได้เช่นกัน

แต่…เราสามารถกินแบบรักษ์โลกได้ ใช้แบบรบกวนโลกให้น้อยที่สุดได้

แค่มองหาฉลาก “SCG Green Choice” ทุกครั้งก่อนซื้อ

ฉลากที่ให้การรับรองสินค้าที่ลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คิดทุกครั้งก่อนซื้อ เพื่อโลก เพื่อเรา

ไม่มีอะไรสามารถหยุดการกินการใช้ของมนุษย์ที่ทำลายโลกได้

แต่ยังไม่สายที่พวกเราจะเริ่มต้นรักษาโลกใบนี้

แค่มองหาฉลาก “SCG Green Choice” ทุกครั้งก่อนซื้อ

ฉลากที่ให้การรับรองสินค้าที่ลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คิดทุกครั้งก่อนซื้อ เพื่อโลก เพื่อเรา

เราสามารถกินข้าวแบบรักษ์โลกและรักตัวเองไปพร้อมกันได้

ด้วยบรรจุภัณฑ์อาหารแบบ Food grade ที่ได้รับการรับรองจากฉลาก SCG Green Choice สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรงแบบถูกสุขอนามัย

แค่มองหาฉลาก “SCG Green Choice” ทุกครั้งก่อนซื้อ

ฉลากที่ให้การรับรองสินค้าที่ลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คิดทุกครั้งก่อนซื้อ เพื่อโลก เพื่อเรา

เพราะเราลดจำนวนคนไม่ได้

จะไปหยุดคนไม่ให้ใช้น้ำก็คงเป็นไปไม่ได้เช่นกัน

แต่…เราสามารถประหยัดการใช้ได้

ด้วยก๊อกน้ำที่ได้รับการรับรองจากฉลาก SCG Green Choice สามารถลดการใช้น้ำได้กว่า 20%

แค่มองหาฉลาก “SCG Green Choice” ทุกครั้งก่อนซื้อ

ฉลากที่ให้การรับรองสินค้าที่ลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คิดทุกครั้งก่อนซื้อ เพื่อโลก เพื่อเรา

เพราะเราลดจำนวนคนไม่ได้

จะไปหยุดการสร้างบ้านก็คงเป็นไปไม่ได้เช่นกัน

แต่…เราสามารถสร้างแบบรบกวนโลกให้น้อยที่สุดได้

ด้วยปูนไฮบริดที่ได้รับการรับรองจากฉลาก SCG Green Choice ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิต

แค่มองหาฉลาก “SCG Green Choice” ทุกครั้งก่อนซื้อ

ฉลากที่ให้การรับรองสินค้าที่ลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตและสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คิดทุกครั้งก่อนซื้อ เพื่อโลก เพื่อเรา

รู้จักฉลาก SCG Green Choice คลิก

หรือโทรหา SCG HOME Contact Center 02-586-2222

#SCG #SCGGreenchoice  #คุณเลือกเพื่อโลกได้

#SCG_ESG #เริ่มด้วยกันเพื่อเราเพื่อโลก