พบกับแนวคิด แรงบันดาลใจจากคนทำจริงระดับโลก
และหลากหลายนวัตกรรมเพื่อโลก

#รวมพลังกู้โลกเดือด พร้อมกัน
5 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 – 17.15 น.

เพลนารีฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

และสามารถร่วมรับชม LIVE ผ่านทางและของ SCG

Pre - session