About HATCH

HATCH เป็น Stage แรกของ ZERO TO ONE Program โดยจะใช้เวลา 4 เดือน ในการทดลองทำธุรกิจจริง เพื่อให้ได้เป้าหมาย Problem-Solution fit

เปิดโอกาสให้คนตัวเล็ก ได้โชว์ไอเดียที่ยิ่งใหญ่

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ร่วมเดินทาง บนเส้นทางแห่งความท้าทายกับเราได้ เพราะพื้นที่แห่งนี้พร้อมบ่มเพาะดูแล ความตั้งใจของคุณตั้งแต่เริ่มต้น สร้างศักยภาพที่แข็งแรงด้วย ZERO TO ONE Incubator ที่เป็นสนาม จำลองให้คุณได้ฝึกฝน ติดอาวุธ ทางไอเดีย พร้อมเผชิญกับนักลงทุน เพื่อสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง

What We Provide

 • Sandbox

  Back office support services

 • Industry Expert

  Expert in SCG related field

 • Funding

  Funding for business development

 • Playbook

  Years of incubation experience

 • Technical Support

  Technical resources to build MVP

 • Network

  SCG & Startup ecosystem network

Areas & Topics

 • Industrial Tech

 • Construction Tech

 • Green Tech

 • Wellness Tech

 • Enterprise Tech

 • Tech Trends

Alumni Interview

Program Timeline

How can we help?

FAQs

ZERO TO ONE คือใคร

ZERO TO ONE by SCG คือ Startup Studio ให้ความช่วยเหลือในการสร้างธุรกิจจากไอเดียใหม่ๆ อย่างเป็นระบบในช่วงเริ่มต้น (Early stage) ตั้งแต่ระยะฝักไข่ (Hatch) ไปสู่ระยะก้าวเดิน (Walk) จนถึงระยะบิน (Fly) โดยเน้นการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วตามแบบฉบับของธุรกิจสตาร์ทอัพ

HATCH WALK FLY คืออะไร

ZERO TO ONE แบ่งช่วงของการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพออกเป็น 3 ระยะ 🐣 HATCH Stage [Problem-Solution fit] : การหาและทดสอบปัญหาว่ามีอยู่จริงหรือไม่ พร้อมทั้งหาและทดสอบวิธีแก้ปัญหาว่าสามารถช่วยลูกค้าแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ โดยใช้เวลาประมาณ 4 เดือน 🐥 WALK Stage [Product-Market fit] : การทดสอบ product และ business model ผ่าน Minimum Viable Product (MVP) ว่าสามารถสร้างคุณค่าจนลูกค้าขาดมันไม่ได้ และทดสอบความเป็นไปได้ในการขยายผลในอนาคต โดยใช้เวลาประมาณ 12 เดือน FLY Stage [Scale up] : การเร่งธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าธุรกิจของคุณนั้นมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากในอนาคตเพื่อการระดมเงินทุนรอบถัดไป โดยใช้เวลาประมาณ 18 เดือน

HATCH คืออะไร

HATCH เป็น step แรกในโครงการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพของ SCG ที่จะช่วยบ่มเพาะคนที่มีไอเดียและมี passion ในการสร้างธุรกิจเข้ามาเรียนรู้ ทดลองและทำจริง เริ่มตั้งแต่การเข้าใจปัญหาของลูกค้า การหาแนวทางแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ความต้องการนั้น โดยมีผลลัพธ์ของระยะ HATCH คือ Problem-Solution fit และนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะต่อยอดเพื่อสร้างเป็น new business ให้กับ SCG ในอนาคต

Pre-HATCH คืออะไร

Pre-HATCH เป็นโครงการเตรียมความพร้อมระยะสั้น สำหรับคนที่มี passion ในการทำสตาร์ทอัพ แต่ยังไม่มีพื้นฐาน โดยในโปรแกรมจะสอนเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการทำสตาร์ทอัพเบื่องต้น เช่น Design thinking เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การทำสตาร์ทอัพในระยะ HATCH

ช่องทางการสมัคร

สามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมได้ผ่านช่องทางเดียวคือ Link: https://bit.ly/HATCHXAPPLP

จำเป็นต้องมีทีมไหม ในทีมมีได้กี่คน

ในช่วง Pre-HATCH เราเปิดรับสมัครรายบุคคล โดยที่จะมีทีมแล้วหรือยังไม่มีก็ได้ ซึ่งผู้ที่ผ่านช่วง Pre-HATCH แล้วมีสิทธิ์ที่จะสมัครต่อเข้าโปรแกรม HATCH โดยเราเปิดรับสมัครเป็นรายทีม ทีมละ 2-3 คน

มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

โครงการนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยทาง SCG มีการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลภายในและภายนอก มีโอกาสในการทดลองทำสตาร์ทอัพจริง

Mentor เป็นใครบ้าง

เรามี Mentor มืออาชีพที่มีประสบการณ์จริงในการทำสตาร์ทอัพทั้งจากภายในและภายนอก SCG มาคอยให้คำปรึกษาตลอดทั้งโครงการ

โครงการเปิดรับคนต่างชาติหรือไม่

เปิดรับทุกสัญชาติ แต่ตลอดทั้งโครงการจะใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการสอนและการสื่อสาร

ใครสามารถสมัครได้บ้าง

เปิดรับทั้งพนักงาน SCG และบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดอายุ

For more information

Contact Us

Sponsored by

©2023 ZERO TO ONE