SCG STARTUP STUDIO

We turn ideas into real business

Seek for a passionate entrepreneur and turn their ideas into reality through 3 stages startup program HATCH WALK FLY.

ZERO TO ONE

เพราะเราเชื่อว่าคุณมีศักยภาพมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ เราเลยเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กได้โชว์ไอเดียที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ร่วมเดินทางบนเส้นทางแห่งความท้าทายกับเราได้ เพราะพื้นที่แห่งนี้พร้อมบ่มเพาะดูแลความตั้งใจของคุณตั้งแต่เริ่มต้น สร้างศักยภาพที่แข็งแรงด้วย “ZERO TO ONE” SCG Startup Studio เป็นสนามจำลองให้คุณได้ฝึกฝน ติดอาวุธทางไอเดีย สู่ Startup ที่แข็งแกร่ง ให้ Passion ของคุณเป็นจริงได้ที่นี่

NEW BATCH 2024 IS COMING, Stay tune on facebook !!

What We Do

HATCH

การทดสอบปัญหาและความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้เป้าหมาย Problem-Solution fit

WALK

การสร้าง Minimum Viable Product (MVP) และ Business Model เพื่อทดสอบคุณค่ากับตลาดรวมถึงโอกาสในการขยายผลทางธุรกิจเพื่อให้ได้เป้าหมาย Product-Market fit

FLY

การเร่งธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด (Scale up) เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าธุรกิจของคุณนั้นมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากในอนาคตเพื่อการระดมเงินทุนรอบถัดไป

What We Provide

Sandbox

Back office support services

Industry Expert

Expert in SCG related field

Funding

Funding for business development

Playbook

Years of incubation experience

Technical Support

Technical resources to build MVP

Network

SCG & Startup ecosystem network

Mentors

Amarit Franssen

Amarit Franssen

Co-Founder at APPMAN

Apiruck Watthanasurorot

Apiruck Watthanasurorot

General Manager at Biostem

Arweemas Sirisaengtaksin

Arweemas Sirisaengtaksin

Managing Director at Swap & Go Co., Ltd.

Chonlarnatt Poonchattakarn

Chonlarnatt Poonchattakarn

CEO at Dong Sung Ki Innovation Co.,Ltd.

Mild Karoon-ngampun

Mild Karoon-ngampun

CEO & Co-founder at UPCYDE

Kid Parchariyanon

Kid Parchariyanon

CEO & Co-founder, RISE

Kittinun Anupun

Kittinun Anupun

CEO & Co-founder - Claim Di

Nopphorn Danchainam

Nopphorn Danchainam

Managing Director & Founder - Digio

Patai Padungtin

Patai Padungtin

CEO & Co-founder at BUILK ONE GROUP

Paul Suthapong

Paul Suthapong

CPO & Co-founder - PRIMO

Pimtawan Panyatham

Pimtawan Panyatham

Senior Project Sourcing Manager - Sustainable Technologies at South Pole

Ponglada Paniangwet

Ponglada Paniangwet

CEO & Co-Founder - Freshket

Pradit Mahasaksiri

Pradit Mahasaksiri

Head of New Business Innovation at DENSO International Asia

Ratapoom Thurntanom

Ratapoom Thurntanom

CEO & Founder - Orjix Company Limited

Sirapat Chanakul

Sirapat Chanakul

Senior Innovation Counsellor, Innovation Entrepreneurship Development Department at National Innovation Agency (Public Organization) (NIA)

Suwatt Pathompakawan (Batch 1-4)

Suwatt Pathompakawan (Batch 1-4)

Partner at UNFOLD VENTURES Co-Founder - SKOOTAR Co-Founder - ARIS

Thiraya Thiranakanat

Thiraya Thiranakanat

Co-founder, CareerVisa (Thailand)

Tun Liangpaiboon

Tun Liangpaiboon

Head of Venture Builder at Innopower

Vazzan Tirangkura

Vazzan Tirangkura

CEO at Full Advantage Co., Ltd.

Yutthana Srisavat

Yutthana Srisavat

CEO & Founder at iTAX

FAQ

ZERO TO ONE คือใคร

ZERO TO ONE by SCG คือ Startup Studio ให้ความช่วยเหลือในการสร้างธุรกิจจากไอเดียใหม่ๆ อย่างเป็นระบบในช่วงเริ่มต้น (Early stage) ตั้งแต่ระยะฝักไข่ (HATCH) ไปสู่ระยะก้าวเดิน (WALK) จนถึงระยะบิน (FLY) โดยเน้นการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วตามแบบฉบับของธุรกิจสตาร์ทอัพ

HATCH WALK FLY คืออะไร

ZERO TO ONE แบ่งช่วงของการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพออกเป็น 3 ระยะ 🐣 HATCH Stage [Problem-Solution fit] : การหาและทดสอบปัญหาว่ามีอยู่จริงหรือไม่ พร้อมทั้งหาและทดสอบวิธีแก้ปัญหาว่าสามารถช่วยลูกค้าแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ โดยใช้เวลาประมาณ 4 เดือน 🐥 WALK Stage [Product-Market fit] : การทดสอบ product และ business model ผ่าน Minimum Viable Product (MVP) ว่าสามารถสร้างคุณค่าจนลูกค้าขาดมันไม่ได้ และทดสอบความเป็นไปได้ในการขยายผลในอนาคต โดยใช้เวลาประมาณ 12 เดือน 🐤 FLY Stage [Scale up] : การเร่งธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าธุรกิจของคุณนั้นมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากในอนาคตเพื่อการระดมเงินทุนรอบถัดไป โดยใช้เวลาประมาณ 18 เดือน

HATCH คืออะไร

HATCH เป็น step แรกในโครงการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพของ SCG ที่จะช่วยบ่มเพาะคนที่มีไอเดียและมี passion ในการสร้างธุรกิจเข้ามาเรียนรู้ ทดลองและทำจริง เริ่มตั้งแต่การเข้าใจปัญหาของลูกค้า การหาแนวทางแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ความต้องการนั้น โดยมีผลลัพธ์ของระยะ HATCH คือ Problem-Solution fit และนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะต่อยอดเพื่อสร้างเป็น new business ให้กับ SCG ในอนาคต

"Idea is cheap. Execution is important, but much more important is environment. ZERO TO ONE has provided you with the environment where you can grow your ideas and exclude them. These are the secrets of a successful business."

- LocoPack -

"ZERO TO ONE makes the real Corporate Innovation phenomenon. They help to incubate many startups to build products and business models from scratch with the strong foundation. Now we grow up from ZERO to be ONE and we will continuously be growing to be MILLION."

- Dezpax -

"ZERO TO ONE is disrupting how corporate start a new business. Top-down direction for starting a new business is not how big corporates innovate anymore. Without ZERO TO ONE, URBANICE won't be able to come this far."

- Urbanice -

"Success doesn't come unless you make it. Let's start now !!!"

- MeZ -

"New business ideas can be generated every day or even every second, but only idea that is INCUBATED ON SPOT with THE RIGHT WAY by THE RIGHT TOOLS will survive. ZERO TO ONE is the answer to help a baby bird idea HATCH, WALK and finally FLY beautifully without getting lost."

- ROOTS -

"ZERO TO ONE is like a member of our family that comes to give us a hand whenever we need it. Thank you for inspiring NaYoo to learn, dare to try, and change. NaYoo couldn't have grown as we have today without ZERO TO ONE's big support."

- NaYoo -

"Embark on your entrepreneurial journey with 'ZERO TO ONE' - more than just an incubation studio; it's your comprehensive guide from day zero to day one. Specifically designed for professionals transitioning from large corporations, they not only provide knowledge but also grant access to advisors, funding for experimentation, and a safe space to learn from failures."

- Rudy -

"Starting a startup is hard, spinning off a startup from a corporate is even harder. But ZERO TO ONE helps simplify the processes and makes impossible things become possible!! ZUPPORTS couldn't successfully spin-off without ZERO TO ONE support. "

- ZUPPORTS -

"ZERO TO ONE support startup from the beginning (Problem-Solution fit) to start a real business (Product-Market fit). Support all of the knowledge from classrooms, mentors, and a sandbox for the real operating startup. ZYCODA can build business success with ZERO TO ONE support"

- ZYCODA -

"ZERO TO ONE support since zero of competence of founder, They provide course, mentor and any skills build to involvement. All part of the startup cycle, we can find a good consultant from ZERO TO ONE who has direct experience in this area."

- Ant HR -

"Idea is cheap. Execution is important, but much more important is environment. ZERO TO ONE has provided you with the environment where you can grow your ideas and exclude them. These are the secrets of a successful business."

- LocoPack -

"ZERO TO ONE makes the real Corporate Innovation phenomenon. They help to incubate many startups to build products and business models from scratch with the strong foundation. Now we grow up from ZERO to be ONE and we will continuously be growing to be MILLION."

- Dezpax -

Address

The Siam Cement Pcl. (Headquarter)

1 Siam Cement Road, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand

Copyright © 2023 All rights reserved