về tập đoàn scg

TRIẾT LÝ KINH DOANH VÀ TẦM NHÌN

SCG tin tưởng vào giá trị đạo đức trong kinh doanh. Hội đồng quản trị, ban quản lý và nhân viên của công ty ở tất cả các cấp luôn luôn tuân thủ và áp dụng những triết lý kinh doanh này. Vì vậy, SCG được công nhận là một trong những doanh nghiệp hàng đầu, đáng tin cậy trong kinh doanh với tính minh bạch, trách nhiệm và đối xử bình đẳng với tất cả các bên liên quan (Stakeholder)

Triết lý kinh doanh của SCG

 • Tôn trọng sự công bằng
  • Đối xử với tất cả các bên liên quan (stakeholder) một cách công bằng và bình đẳng
  • Sự toàn vẹn, minh bạch và trách nhiệm
  • Hoạt động bình đẳng mà không để ảnh hưởng đến các nhóm khác.
 • Phấn đấu đạt đến sự xuất sắc
  • Luôn luôn đổi mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội
  • Hướng đến những mục tiêu và cố gắng đạt kết quả tốt hơn
  • Luôn cập nhật các xu hướng toàn cầu và sẵn sàng ứng phó với những sự biến đổi
 • Tin tưởng vào giá trị của cá nhân
  • Phát triển tiềm năng của nhân viên ở tất cả các cấp độ.
  • Làm việc nhóm, quan tâm và tôn trọng lẫn nhau
 • Quan tâm đến trách nhiệm xã hội
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
  • Nhận biết giá trị của tài nguyên thiên nhiên
  • Bảo vệ môi trường, cộng đồng và cống hiến vào sự phát triển của xã hội

Mở rộng và Thách thức

 • Học hỏi và tôn trọng sự khác biệt
  • Lắng nghe và linh hoạt trong việc học hỏi bất kể niềm tin của chúng ta là gì
  • Mong muốn học hỏi và can đảm nói ra nếu chúng ta không biết
  • Hợp tác và kết nối cả tổ chức bên trong lẫn bên ngoài
  • Can đảm thừa nhận sai lầm và sẵn sàng học cách tiến về phía trước
 • Thử thách để cải thiện bản thân
  • Đừng giới hạn bản thân vào thành công của quá khứ cũng như hiện tại
  • Tư duy vượt giới hạn
  • Mạnh dạn bày tỏ ý kiến cá nhận và thảo luận để đạt được tiếng nói chung
  • Can đảm đưa ra quyết định kịp thời và sẵn sàng chấp nhận quản lý rủi ro
  • Sẵn sàng biến suy nghĩ và kiến thức thành hành động trước khi bị bắt buộc.

QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA SCG

Quy tắc ứng xử là những thực tiễn kinh doanh tốt dựa trên những triết lý kinh doanh của SCG. Nó là một phần tạo nên các quy tắc và quy định mà tất cả nhân viên SCG cần tuân thủ trong quá trình hoạt động và nhờ đó họ có thể đóng góp vào niềm tự hào và uy tín của công ty.

Quy tắc ứng xử của SCG được giới thiệu đầu tiên vào năm 1987, chỉnh sửa đến phiên bản thứ 6 được sử dụng từ năm 2015 đến nay. Bộ quy tắc ứng xử của SCG bao gồm các quy định, chính sách và hướng dẫn về sự tham gia của các bên liên quan (stakeholder) trong bối cảnh hiện tại với các vấn đề về nhân quyền và lao động, môi trường, sức khỏe và an toàn, tham nhũng, tiết lộ thông tin và cạnh tranh thương mại.

TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH VÀ TẦM NHÌN

SCG là tập đoàn kinh doanh hàng đầu đã hoạt động hơn một thế kỷ theo nguyên tắc phát triển bền vững và quản trị doanh nghiệp tốt. Được thành lập vào năm 1913 theo sắc lệnh hoàng gia của Hoàng đế Rama VI, các sản phẩm xi măng của SCG là nguyên liệu thiết yếu để xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng của Thái Lan trong thời kỳ đó, góp phần rất lớn vào việc hiện đại hóa đất nước. Ngày nay, SCG bao gồm ba đơn vị kinh doanh cốt lõi, đó là 1) Ngành Vật liệu xây dựng Xi măng SCG, 2) Ngành Hóa dầu SCG và 3) Ngành Bao bì SCG. Kể từ khi thành lập, SCG đã phát triển liên tục và được công nhận rộng rãi như là một hình mẫu cho các doanh nghiệp, cả trong nước và quốc tế.

SCG mong muốn trở thành một doanh nghiệp lãnh đạo trong khu vực, chú trọng vào đổi mới sản phẩm, cải tiến các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao mức sống của người tiêu dùng cùng với việc khuyến khích tăng trưởng bền vững cho xã hội và cộng đồng nơi SCG hoạt động.

SCG cam kết tạo ra giá trị cho nhân viên và tất cả các bên liên quan (Stakeholder). Với khả năng quản lý tầm cỡ thế giới, SCG là công ty đầu tiên ở Thái Lan đạt được thứ hạng thế giới trong Chỉ số Phát triển bền vững của Dow Jones (DJSI) được đánh giá bởi Tổ chức Quản lý tài sản bền vững RobecoSAM. SCG có mặt trong bảng xếp hạng toàn cầu này trong suốt 14 năm liên tiếp kể từ năm 2004. Những thành tựu này cho thấy SCG là công ty quản trị doanh nghiệp tốt và tuân theo các tiêu chuẩn an toàn với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp lãnh đạo trong khu vực.