[HCM] Tuyển dụng thực tập sinh vị trí Packaging Designer & Housing Designer For Living Solution

1/ Vị trí Packaging Designer

– Conceptualize, design packaging (carton) suitable for the product
– Build 2D / 3D model packaging
– Coordinate with the team to complete the project design

2/ Vị trí Housing Designer For Living Solution

– Design exterior & interior housing design
– Scope of work: living solution – private housing
– Get the requirement of the customer and come up with your own idea, make the concept design
– Draw house design (2D & 3D)

Quyền lợi:

-Cơ hội được nhận vào chính thức sau thực tập.
-Trợ Cấp: 150.000 VND/Ngày.
-Tham gia trực tiếp vào các dự án với sự hướng dẫn từ đội ngũ cố vấn từ tập đoàn SCG.
-Giấy chứng nhận thực tập sinh từ tập đoàn SCG.

👉Chọn ngay cho mình một vị trí phù hợp với ngành học và gửi đơn đăng ký ngay nhé.⏳Thời hạn đăng kí: trước ngày 15/05/2022.
>>> Link đăng ký: https://sum.vn/uWRXhs