หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวและความเคลื่อนไหว

สื่อโฆษณา

TVC

 
  2558  
 
“Note of Care” (13.4 MB. / 1:31 mins.)

  2557  
 
“พลังปัญญา” (7.2 MB. / 0:30 mins.)
"จดหมาย" (11.3 MB. / 1:30 mins.)

  2556  
 
“วาดด้วยมือของฉันและเธอ”
(10.2 MB. / 1:30 mins.)
"ทุ่มเท" (5.7 MB. / 1:30 mins.)

  2555  
 
“ญาติผู้ใหญ่” (7.38 MB. / 1:31 mins.)

  2554  
 
“เอสซีจี เชื่อมั่นในอนาคตของประเทศไทย”
(5.5 MB. / 2:03 mins.)
"เพื่อวันนี้ และวันหน้า" (2.8 MB. / 1 mins.)

  2553  
 
“ตัวเลขแห่งความใส่ใจ” (3.9 MB. / 1 mins.)
“ขอบคุณน้ำ” (3.3 MB. / 1 mins.)

  2552  
 
“นวัตกรรม” (2.6 MB. / 1 mins.)

  2551  
 
“แรงบันดาลใจ” (2.8 MB. / 1 mins.)
“คนต้นน้ำ สู่ คนปลายน้ำ” (2.4 MB. / 1mins.)

  2550  
 
น้ำหยดแรก (4.5 MB. / 0:51 mins.)
     
สารคดีดนตรีเล่าเรื่อง น้ำคือชีวิต (5.2 MB. / 6:29 mins.)
     
 
สิ่งมหัศจรรย์ (2.0 MB. / 1:54 mins.)
     

  2549  
 
     
 
คืนชีวิต (2.10 MB. / 1.0 mins.)
   
Download TVC
     
 
The Future (2.3 MB. / 2:15 mins.)

  2548  
 
Idea on Paper (1.8 MB. / 1:03 mins.)
     
Unlimited Needs (4.8 MB. / 4:34 mins.)

  2547  
 
Tree of Imagination (1.9 MB./ 1:01 mins.)