หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังพัสดุโรงพยาบาลยุคใหม่ ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มช่วยบริหารจัดการ ร่วมพัฒนาโดยเอสซีจี และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562


 

คุณธนวงษ์ อารีรัชชกุล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา (ที่ 3 จากขวา) คณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงานคลังพัสดุ (Intelligence Inventory Management System) ในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อีกทั้งเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในการนำระบบ Digital Platform มาใช้พัฒนาระบบการทำงาน เพื่อขยายการใช้งานจากภาคการผลิตเข้าสู่ภาคบริการในโรงพยาบาล พร้อมต่อยอดความรู้สู่การบริหารจัดการด้านงานคลังพัสดุให้มีความแม่นยำ เห็นถึงภาพรวมการจัดเก็บคลังพัสดุ ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์การใช้งานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
  ย้อนกลับ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอสซีจี ขยายฐานการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ มุ่งพัฒนาบรรจุภัณฑ์เยื่อธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการ เฟสท์ โซลูชั่น ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างครบวงจร
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี เผยกลยุทธ์ปี 62 มุ่งสู่การเป็นคู่คิดที่ตอบโจทย์บรรจุภัณฑ์ครบวงจร เดินหน้าขยายฐานสร้างความแข็งแกร่ง พัฒนานวัตกรรม และสร้างความยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน