หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

วันที่ : 7 กันยายน 2561


 

เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนี้

  1. นายเชาวลิต เอกบุตร เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่
    บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  2. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด  3. นายนิธิ ภัทรโชค เป็น President, Cement – Building Materials Business, Head of Ceramics Business Committee และดูแลงานในตำแหน่ง Vice President-Building Products and Distribution Business อีกตำแหน่งหนึ่ง

 
  ย้อนกลับ