หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอสซีจี แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง

วันที่ : 25 กรกฏาคม 2561


 

เอสซีจี มีมติแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

 1. นายเชาวลิต เอกบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
 2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม General Director, Long Son Petrochemicals Co., Ltd. ธุรกิจเคมิคอลส์ เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

นายเชาวลิต เอกบุตร  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท M.E. IE & MGT, Asian Institute of Technology (AIT)

เข้าร่วมงานกับเอสซีจี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์  เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทซีอาร์ที ดิสเพลย์ เทคโนโลยี จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท MBA Strategic Management University of London UK.

เข้าร่วมงานกับเอสซีจี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 ในตำแหน่งวิศวกร โรงงานแก่งคอย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ

 • E-Business Manager บริษัทเคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย จำกัด
 • ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ เอสซีจี เคมิคอลส์
 • Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Co., Ltd.

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง General Director, Long Son Petrochemicals Co., Ltd.

 
  ย้อนกลับ