หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอสซีจีปรับโครงสร้างธุรกิจเซรามิก ควบ 5 บริษัท เสริมศักยภาพธุรกิจ ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างตรงจุดและรวดเร็วยิ่งขึ้น

วันที่ : 21 ธันวาคม 2560


 

เอสซีจี มีแผนปรับโครงสร้างธุรกิจเซรามิกครั้งสำคัญ ผนึกพลังควบ 5 บริษัทผลิตเซรามิกในประเทศไทย ผสานจุดแข็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการตลาดและการขาย การผลิต และการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้พร้อมตอบรับความต้องการผู้บริโภคในปัจจุบันได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เอสซีจี จะปรับโครงสร้างของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทย โดยการควบบริษัทย่อยของเอสซีจีที่ถือผ่านบริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด จำนวน 5 บริษัทเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 1) บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด 2) บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGCI 3) บริษัท เดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี่ส์ จำกัด 4) บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และ 5) บริษัท เจมาโก จำกัด ทั้งนี้ บริษัทใหม่หลังการควบรวมจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

การควบ 5 บริษัทผลิตเซรามิกในเอสซีจีครั้งนี้ เป็นการรวมจุดแข็งของแต่ละบริษัทเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขันจากมูลค่าเพิ่ม (Synergies) ในด้านการตลาดและการขาย ด้านการผลิต รวมถึงการวิจัยพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และพร้อมรับมือกับตลาดที่มีการแข่งขันสูง

ทั้งนี้ 5 บริษัทที่จะควบรวมกัน มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 13,363 ล้านบาท และมีรายได้รวมสำหรับปี 2559 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 13,734 ล้านบาท และ 10,294 ล้านบาท

 
  ย้อนกลับ