หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอสซีจี แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ในธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และเคมีภัณฑ์

วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2560


 

เอสซีจี มีมติแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

 1. นายนิธิ ภัทรโชค Vice President-Domestic Market เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เป็น
  Vice President-Building Products and Distribution Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
 2. นายชนะ ภูมี Vice President-Operations เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เป็น
  Vice President-Cement and Construction Solution Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
 3. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด เป็น
  Vice President-Regional Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ธุรกิจเคมีภัณฑ์

 1. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็น
  Senior Vice President เอสซีจี เคมิคอลส์
 2. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ Olefins Leader เอสซีจี เคมิคอลส์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทมาบตาพุด
  โอเลฟินส์ จำกัด เป็น Vice President-Olefins Business and Operations เอสซีจี เคมิคอลส์
 3. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด และบริษัทเอสซีจี
  เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด เป็น Vice President-Polyolefins and Vinyl Business เอสซีจี
  เคมิคอลส์

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 
  ย้อนกลับ