หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิเอสซีจี สานต่อ “ต้นกล้าชุมชน” มุ่งสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ หัวใจรักบ้านเกิด

วันที่ : 6 กันยายน 2560


 

เพราะไม่มีใครรู้จักชุมชน ดีไปกว่าคนในชุมชนเอง มูลนิธิเอสซีจีจึงส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด ผ่านโครงการ “ต้นกล้าชุมชน” ซึ่งมุ่งสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ให้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลและพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนและมีพี่เลี้ยงนักพัฒนาชี้แนะ โดยล่าสุดจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพต้นกล้าชุมชนให้ความรู้เรื่อง “การสร้างแบรนด์อย่างพอเพียง” และศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ณ จังหวัดตรัง

คุณสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี เล่าถึงโครงการนี้ว่า มูลนิธิเอสซีจีดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 พบว่า หลายชุมชนประสบปัญหาขาดคนมาสืบทอดงานชุมชน ทั้งเรื่ององค์ความรู้ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตและวิถีชุมชน เนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดไปทำงานในเมือง มูลนิธิฯ จึงริเริ่มโครงการ “ต้นกล้าชุมชน” ในปี พ.ศ. 2557 โดยหวังสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ นำคนหนุ่มสาวกลับคืนสู่ท้องถิ่น โดยมูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุน เบี้ยยังชีพ ค่าดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ให้แก่ต้นกล้าเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีพี่เลี้ยงนักพัฒนารุ่นพี่ผู้มากประสบการณ์ในพื้นที่เป็นผู้ชี้แนะแนวทางการทำงานชุมชนทั้งภาคสนามและภาคทฤษฎี

“ปัจจุบันเรามีต้นกล้าชุมชนทั้งหมดจำนวน 3 รุ่น รวม 28 คน กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งทำงานครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสุข ตลอดจนเกษตรกรรม ต้องขอบคุณเหล่าพี่เลี้ยงนักพัฒนาทุกท่านที่มาร่วมกันบ่มเพาะต้นกล้า ทั้งวิธีคิด วิธีการทำงาน นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของต้นกล้าควบคู่กันไปด้วย เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทำงานให้ครอบคลุมหลายมิติมากขึ้น” คุณสุวิมล กล่าวเสริม

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพต้นกล้าชุมชน รุ่นที่ 1-3 และพี่เลี้ยงฯ รวม 39 คน ณ จังหวัดตรัง ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ประธานบริหาร บริษัท แบรนด์บีอิ้ง จำกัด บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การสร้างแบรนด์อย่างพอเพียง” เพื่อให้ต้นกล้าและพี่เลี้ยงฯ นำไปปรับใช้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของตนให้แตกต่างน่าสนใจ มีเรื่องราวและมีจุดแข็ง เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานจากชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ ชุมชนบ้านน้ำราบ อ.กันตัง จ.ตรัง และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นสี อ.นาโยง จ.ตรัง รวมทั้งมีกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อสร้างบรรยากาศ และความเป็น “ครอบครัวต้นกล้าชุมชน” ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จนเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการทำงานทางสังคมที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

มูลนิธิเอสซีจี “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” และภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ เพราะไม่ใช่เพียงต้นกล้าเหล่านี้จะมีอาชีพเป็นของตัวเอง แต่ยังสามารถสร้างอาชีพ กระจายรายได้ให้คนอื่นในชุมชน ได้ทำงานในบ้านเกิด เข้าถึงปัญหาและร่วมมือกับคนในชุมชน ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรรมให้คงอยู่ หวังว่าโครงการต้นกล้าชุมชนจะจุดประกายให้เมล็ดพันธุ์นักพัฒนารุ่นใหม่ได้เติบโต หยั่งรากและตั้งมั่นในการรับใช้บ้านเกิดของตนเองต่อไป

 
  ย้อนกลับ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิเอสซีจี มอบทุนการศึกษา “เด็กช่าง สร้างชาติ” สนับสนุนเด็กไทยก้าวไกลในอาชีพ
มูลนิธิเอสซีจี อบรมครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย บ่มเพาะบุคลากรเพื่อสร้างเยาวชนรักการอ่าน
มูลนิธิเอสซีจี กับ 1 ทศวรรษ Young Thai Artist Award มุ่งสร้างยุวศิลปินเลือดใหม่ประดับวงการศิลปะไทย
มูลนิธิเอสซีจี รับสมัครนักเรียนทุน ฝีมือชนคนสร้างชาติ ประจำปี 2559
ได้เวลารวมพลคนร้อนวิชา โครงการเยาวชน คนทำดี โดยมูลนิธิเอสซีจี
มูลนิธิเอสซีจี มอบอาคารเรียนและห้องน้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย
มูลนิธิเอสซีจี พร้อมสนับสนุนเด็กไทย มาเปลี่ยนความชอบเป็นอาชีพ
มูลนิธิเอสซีจี ร่วมสนับสนุนอาชีวะฝีมือชน พิชิตชัยการแข่งขัน WorldSkills Competition 2017 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
มูลนิธิเอสซีจี ชวนน้องๆ ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ ประชันไอเดียศิลป์ ในโครงการ Young Thai Artist Award 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
Young Thai Artist Award โดยมูลนิธิเอสซีจี 14 ปีแห่งเวทีสานฝัน โอกาสสำคัญสู่การเป็นยุวศิลปินไทย
มูลนิธิเอสซีจีมุ่งสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ เสริมศักยภาพต้นกล้าชุมชนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มูลนิธิเอสซีจี ชวนสัมผัสพลังมหัศจรรย์หนังสือภาพ เสริมสร้างพัฒนาการ กระตุ้นการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ในโครงการ “นำหนังสือดีสู่เด็กไทย ปีที่ 11”
มูลนิธิเอสซีจี มุ่งสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ ติดอาวุธทางปัญญาเสริมศักยภาพต้นกล้าชุมชน รุ่นที่ 3 เรียนรู้แนวคิด Satoyama และ Satoumi ณ ประเทศญี่ปุ่น