หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอสซีจีได้รับรางวัล Asia IP Elite 2016 สามปีติดต่อกัน ในงาน IP Business Congress Asia 2016

วันที่ : 29 มีนาคม 2560


 

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี และ ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี เอสซีจี ร่วมรับรางวัล “Asia IP Elite 2016” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในงานประชุม IP Business Congress Asia 2016 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน งานประชุมดังกล่าวจัดโดยนิตยสาร Intellectual Asset Management (IAM) ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำระดับโลกด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเชิง
กลยุทธ์

โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของเอสซีจีที่มีความมุ่งมั่นในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง และมีความโดดเด่นทางด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีระบบที่ครอบคลุมการสร้าง (IP Creation) การคุ้มครอง (IP Protection) และการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ (IP Commercialization) รวมถึงมีการวิเคราะห์และวางแผนทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่เริ่มต้นของการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนความเป็นผู้นำด้านทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจีในระดับภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริง

 
  ย้อนกลับ