หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอสซีจีคว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าของปูนพลาสเตอร์ในตลาดวัสดุก่อสร้างสู่อุตสาหกรรมวัสดุทางทันตกรรม

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2560


 

นายสมชาย หวังพัฒนาพาณิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฎิบัติการ เอสซีจี เคมีคอลส์ และดร.วิไลพร เจตนจันทร์ ผู้อำนวยสำนักงานเทคโนโลยี เอสซีจี เป็นตัวแทนร่วมรับรางวัล SET Awards 2016 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้านบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Innovative Company Awards) จากผลงานนวัตกรรมปูนพลาสเตอร์หล่อฟันสำเร็จรูป โดยเป็นผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นที่ช่วยเพิ่ม มูลค่าของปูนพลาสเตอร์ในตลาดวัสดุก่อสร้างสู่อุตสาหกรรมวัสดุทางทันตกรรม และยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค (Antimicrobial Dental Plaster) อีกทั้ง ยังช่วยลดปริมาณการนำเข้าจากต่างประเทศได้เป็น รายแรก นอกจากนี้ เอสซีจียังมีส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน หรือบุคคลากรในองค์กรมีความคิดริเริ่มด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

 
  ย้อนกลับ