หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอสซีจี ส่งเสริมชุมชนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ รวมพลังขุด “สระพวง” เก็บน้ำใช้ยามแล้ง เน้นชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2559


 

ประเดิมจอบแรก - นายอาสา สารสิน (ที่ 6 จากขวา) ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี นายสุรชัย นิ่มละออ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี นายสามารถ ลอยฟ้า (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พล.ต.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน (ที่ 5 จากขวา) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมประเดิมจอบแรกขุดสระพวงในพิธีเปิด “สระพวง...รวมใจสู้ภัยแล้ง” ณ หมู่บ้านสาแพะ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยเอสซีจีเดินหน้าส่งเสริมชุมชนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ขุดสระพวงกักเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำแล้ง ต่อยอดการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ภายใต้โครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” พร้อมเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ สนับสนุนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ชุมชนมีน้ำกินน้ำใช้ พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคต

สระพวงบ้านสาแพะ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการน้ำภายในชุมชนที่ได้รับการต่อยอดจากการศึกษาดูงานสระพวงของโครงการปิดทองหลังพระ จ.น่าน โดยชาวบ้านในชุมชนร่วมกันขุดสระพวง แบ่งเป็นการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บน้ำ เรียกว่า “สระแม่” แล้วส่งน้ำต่อไปยังสระเล็กๆ ที่เรียกว่า “สระลูก สระหลาน” ใกล้ๆ หมู่บ้าน เชื่อมต่อกันเป็นระบบ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรได้ทั้งหมู่บ้าน โดยสระแม่ที่ขุดแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บน้ำได้ 8,500 ลูกบาศก์เมตร สระลูก เก็บน้ำได้ 4,600 ลูกบาศก์เมตร และสระหลาน จะเก็บน้ำได้ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตร

 
  ย้อนกลับ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลำปาง..ไม่ลำพัง ตามหาพลังคนรุ่นใหม่ เติมน้ำใจ..สู้ภัยแล้ง
สระพวงเพื่อความยั่งยืน ของฝากแด่คนรุ่นหลัง
เอสซีจี สืบสานพระราชปณิธาน รวมพลัง 70,000 ฝายทั่วไทย พร้อมขยายผลรักษ์น้ำทั่วประเทศ
เอสซีจี ชวนร่วมเดินทางตามรอยพ่อกับทริปรักษ์น้ำ The Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย
ขอนแก่นรวมใจ ร่วมรักษ์น้ำ The Journey ตั้งต้นสู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
เอสซีจีสานต่อศาสตร์พระราชา จากภูผาสู่มหานที สร้างสมดุลตลอดห่วงโซ่ เสริมนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
เอสซีจี ผนึกพลังชุมชนและภาครัฐ ขยายพื้นที่โครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” ใน จ.ลำปาง ผลักดันชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน