หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ซีแพค คว้า2รางวัล ในโครงการ CSR-DIW Awards 2015

วันที่ : 21 ตุลาคม 2558


  บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ CPAC ในเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จรายแรกของไทย รับรางวัลในโครงการ CSR-DIW โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประกอบธุรกิจด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยโครงการ “CPAC ลำปาง3 ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี58” ได้รับรางวัลด้านเศรษฐกิจ และโครงการ “CPAC ร่วมใจ สร้างเสริมความปลอดภัย ห่วงใยชุมชน” ได้รับรางวัลด้านสังคม แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารองค์กรอย่างโปรงใสและเป็นธรรม รวมถึงการร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
 
  ย้อนกลับ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

CPAC แบ่งปันประสบการณ์ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางโครงการ CSR-DIW
CPAC แบ่งปันประสบการณ์ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางโครงการ CSR-DIW
CPAC จับมือ 11 พันธมิตรธุรกิจ เสริมแกร่งพัฒนาโซลูชั่นใหม่ ตอบโจทย์ให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างครบวงจร