หน้าหลัก > ธุรกิจเอสซีจี

ธุรกิจเอสซีจี

ธุรกิจการลงทุน

การลงทุน คือ การจัดสรรเงินเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ในอนาคต การลงทุนเกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์ การลงทุนในตราสาร เช่น หุ้น กองทุน การเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน การเก็งกำไร Cryptocurrency ขณะการลงทุนในตราสารลงทุนต่างๆ จะมีทฤษฎีการลงทุนรองรับขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ประยุกต์ใช้ โดยผลตอบแทนของตลาดแต่ละตลาดจะขึ้นอยู่กับความโน้มเอียงของสิ่งแวดล้อม (Environmental Biases) ของแต่ละตลาดในเวลานั้น


ภาพรวมธุรกิจการลงทุน เอสซีจี

ธุรกิจการลงทุน ดูแลด้านการลงทุนในกิจการต่างๆ ของเอสซีจี ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เป็น บริษัทร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ Kubota, Yamato Kogyo, Aisin Takaoka Group, Nippon Steel, Toyota Motor เป็นต้น นอกจากนี้ธุรกิจการลงทุน เอสซีจี ยังดูแลธุรกิจที่ดินอุตสาหกรรมร่วมกับ Hemaraj Development


ชื่อบริษัท ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์หลัก สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง/อ้อม (%) โทรศัพท์ สถานที่
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด กิจการลงทุน 100 0-2586-2104 กรุงเทพฯ
บริษัทซิเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จำกัด (มหาชน) กิจการลงทุน 100 0-2586-2104 กรุงเทพฯ
บริษัทพ็อพเพอร์ตี้ แวลู พลัส จำกัด ที่ดินและบริการพื้นที่เช้า 100 0-2586-2104 กรุงเทพฯ
บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด บริการทางด้านบัญชีการเงิน และภาษีอากร 100 0-2586-3333 กรุงเทพฯ
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 100 0-2586-5777 กรุงเทพฯ
บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จำกัด กิจการลงทุนในตราสารหนี้ 100 0-2586-3333 กรุงเทพฯ
Cementhai Captive Insurance Pte. Ltd. ประกอบธุรกิจประกันภัย 100 0-2586-3333 สิงค์โปร์
บริษัทสยามผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและโซลูชั่น จำกัด จำหน่ายและให้บริการด้วย เทคโนโลยีนวัตกรรม 100 0-2586-3333 กรุงเทพฯ
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด บริการฝึกอบรม 100 0-586-3333 กรุงเทพฯ
SCG Vietnam Co., Ltd. ที่ปรึกษาด้านการจัดการ 100 (84) 83-526-9011-13 เวียดนาม
PT SCG Indonesia ที่ปรึกษาด้านการจัดการ 100 (6221) 350-9491 อินโดนีเซีย
บริษัทบางซื่ออุตสาหกรรม จำกัด สตาร์ทอัพ 100 0-2586-1920 กรุงเทพฯ
บริษัทแอด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด
(เดิมชื่อ "บริษัทสยามนวภัณฑ์ จำกัด")
กิจการเงินร่วมลงทุน 100 0-2586-3333 กรุงเทพฯ
บริษัทแอด เวนเจอร์ แคปปิตอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(เดิมชื่อ "บริษัทเอสซีจี แมเนจเม้นท์ จำกัด")
กิจการเงินร่วมลงทุน ในต่างประเทศ 100 0-2586-3333 กรุงเทพฯ
บริษัทสยาม จีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากพลังงานทดแทน 50 0-2586-5684 กรุงเทพฯ
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอดรชั่น จำกัด เครื่องจักรกลการเกษตร 40 0-2909-0300-1 ปทุมธานี
บริษัทสยามคูโบค้าเมทัลเทคโนโลยี จำกัด เหล็กหล่อรูปพรรณ 40 0-3885-5115 ฉะเชิงเทรา
บริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ลีสซิ่ง 40 0-2909-0300 ปทุมธานี
บริษัทสยามเอทีอุตสาหกรรม จำกัด ชิ้นส่วนยานยนต์ 30 0-3845-4266-8 ชลบุรี
บริษัทผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด ชิ้นส่วนยานยนต์ 30 0-2529-3518-22 ปทุมธานี
บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด เหล็กหล่อรูปพรรณ 30 0-3633-6531-4 สระบุรี
บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด เหล็กหล่อรูปพรรณ 30 0-3845-4671-7 ชลบุรี
บริษัทนวโลหะไทย จำกัด เหล็กหล่อรูปพรรณ 25 0-3628-8300 สระบุรี
Lysando AG วิจัยและพัฒนา 20 (423) 262-5753 ลิกเตนสไตน์
บริษัทไอทีวัน จำกัด บริการด้านเทคโนโลยี 20 0-2271-5111 กรุงเทพฯ
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รถยนต์ 10 0-2386-1000 สมุทรปราการ
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 10 0-3868-3723-30 ระยอง
บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด เครื่องยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ 4 0-3821-3451-5 ชลบุรี