ความรักษ์ครั้งนี้จะสมหวังหรือไม่ มาเปิดไพ่ทำนายกัน!

13 พฤษภาคม 2020 1089 views

SCG CIRCULAR WAY MISSION #2
 
เปิดไพ่ทำนาย “รักษ์” จะแม่นขนาดไหนมาเปิดไพ่ทำนายกัน!

มาลุ้นดูสิเพราะโลกอาจจะเจอความหวังที่ยังรออยู่ชวนชาว #SCGCircularWay ผู้เป็นความหวังของโลกมาสนุกกับกิจกรรมเปิดไพ่ทำนาย “รักษ์” เพียงเปิดไพ่หนึ่งใบที่ตรงกับพฤติกรรมของคุณที่สุดพร้อมบอกเหตุผลที่เลือกลุ้นเป็นผู้โชคดีรับกระเป๋าถุงปูน ‘คิดจากถุง’ จากเอสซีจีมูลค่า 390 บาทจำนวน 10 รางวัล

คำทำนายของไพ่ใบที่เลือกจะปรากฎหลังจากกดปุ่ม “ยืนยัน” การร่วมสนุก

วิธีการร่วมสนุก
-คลิกเลือกไพ่ 1 ใบ ที่ตรงกับพฤติกรรมรักษ์โลกของคุณ (ที่กำลังทำอยู่หรือสามารถทำได้จริง)
-บอกเหตุผลของการทำสิ่งนั้น ว่าดีต่อตัวเองและโลกอย่างไร
-แชร์กิจกรรมนี้ไปที่หน้า Facebook ของคุณ
-อย่าลืมตั้งสถานะเป็น สาธารณะ 

เกณฑ์การตัดสิน
-ทำตามกติกาครบถ้วน
-เหตุผลถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด

รางวัล
กระเป๋าถุงปูน ‘คิดจากถุง’ จากเอสซีจีมูลค่า 390 บาท จำนวน 10 รางวัล

ร่วมสนุกได้แล้วตั้งแต่วันที่ 7 – 13 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ @SCGofficialpage

เงื่อนไข
– คัดเลือกผู้โชคดีจากเหตุผลที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
– ผู้ร่วมสนุกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขร่วมสนุกและกติกาที่กำหนดไว้เท่านั้น
– ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลเฉพาะผู้ที่ทำถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้น
– ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นแทนได้
– ผู้โชคดีจะต้องยืนยันการรับสิทธิ์หรือของรางวัลภายใน 5 วัน หลังจากประกาศผล
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– เมื่อโพสต์รูปภาพและข้อความ ให้ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้รับรองว่าเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิในรูปดังกล่าว พร้อมทั้งได้ยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธินำภาพและข้อความที่โพสต์ร่วมกิจกรรมไปใช้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทได้
– ผลการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถโต้แย้งได้

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมดังนี้

 1. คุณพิสิฐ ลิลิตวรางกูร
 2. คุณภรณ์พิมล ชัยวงศ์โรจน์ 
 3. คุณศิรัญญา แช่มโสภา
 4. คุณสุชานาถ โตจิรจรุง
 5. คุณฐิติมา แซ่แต้
 6. คุณปิยะบุตร โกศลกิตติพงศ์
 7. คุณอิสราภรณ์ อภิวงค์งาม
 8. คุณวิชา พรกวินทิพย์
 9. คุณพชร แซ่เฮ้ง
 10. คุณสาวิตรี อู่ทรัพย์

รายชื่อสำรอง

 1. คุณนพดล มูลผล 
 2. คุณสิริพร ตันศิริวิวัฒน์ 
 3. คุณกฤษดารัตน์ เนียมลาภเนื่อง
 4. คุณธนพร เนียมหอม 
 5. คุณดวงกมล กมลสินธุ์
 6. คุณภควัต พิชญรุ่งโรจน์
 7. คุณปณัฐตา ชิณวงษ์
 8. คุณเกศริน นาคศรี