นวัตกรรมพลาสติก กับการบริหารจัดการน้ำเพื่ออนาคต

30 สิงหาคม 2021 3072 views

การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คือ หนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ เอสซีจี เคมิคอลส์ มุ่งมั่นคิดค้นและต่อยอดนวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในบริบทดังกล่าว โดยเฉพาะ “น้ำ” ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เพราะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

เอสซีจี เคมิคอลส์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ชั้นนำของประเทศและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับการบริหารจัดการน้ำมาอย่างต่อเนื่อง ความตั้งใจจริงนี้ยังสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติข้อที่ 6 “การจัดการน้ำและสุขาภิบาล” โดยโครงการของ เอสซีจี เคมิคอลส์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการน้ำ สามารถนำเสนอได้เป็น 3 ข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ “พอลิเมอร์เพื่อกักเก็บน้ำสะอาด ลดปัญหาขาดแคลนน้ำ และบำบัดเพื่อให้ปลอดภัย”

พอลิเมอร์เพื่อกักเก็บน้ำสะอาด

การมีสุขภาพดีเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งการมีความเป็นอยู่ที่ดีด้านสุขอนามัยนั้นเกิดจากองค์ประกอบหลายข้อ และการเข้าถึงทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ

เอลิเซอร์ (elixir) นวัตกรรมพอลิเมอร์ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงานของ เอสซีจี เคมิคอลส์ ช่วยยกระดับมาตรฐานวัสดุที่ใช้ในการผลิตถังเก็บน้ำบนดิน เพราะมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากวัสดุพอลิเมอร์ที่ใช้ผลิตถังเก็บน้ำโดยทั่วไปดังต่อไปนี้

  • ปลอดภัยกับอาหาร (Food Contact Materials: FCMs) เอลิเซอร์ (elixir) ผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับสากลว่าสามารถสัมผัสอาหารและน้ำดื่มได้อย่างปลอดภัย
  • ไร้โลหะหนักประเภท สารตะกั่ว ปรอท และสารหนู ด้วยการเลือกใช้เม็ดสีที่ไร้ซึ่งสารโลหะหนัก และใช้วิธีการผสมสีด้วยการอัดรีดโดยใช้ความร้อนและความดัน ทำให้เนื้อวัสดุพอลิเมอร์นี้กับเม็ดสีรวมเป็นเนื้อเดียวกัน สีจึงไม่หลุดลอกออกมาปะปนกับน้ำเมื่อใช้งาน ได้ถังเก็บน้ำที่ปลอดภัย
  • แข็งแรง ทนทาน ใช้งานยาวนาน เอลิเซอร์ (elixir) มีส่วนผสมของสารป้องกันรังสียูวี (Anti-UV) ทำให้เนื้อวัสดุไม่เสื่อมสภาพเมื่อสัมผัสกับแสงแดดและรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต อายุการใช้งานจึงยาวนานขึ้น
  • ไร้ตะไคร่น้ำ แบคทีเรีย และกลิ่น ถังเก็บน้ำที่ผลิตด้วยวัสดุ เอลิเซอร์ (elixir) ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำและเชื้อแบคทีเรีย เพราะเนื้อวัสดุมีคุณสมบัติทึบแสง และการขึ้นรูปถังเก็บน้ำที่มีความหนาของผนังระหว่าง 4.5 – 5.5 มิลลิเมตร ทำให้ไม่มีแสงผ่านเข้ามาในตัวถังและเอื้อต่อการเติบโตของสิ่งไม่พึงประสงค์ได้

เพื่อการขนส่งลำเลียงน้ำและใช้เป็นท่อน้ำดื่ม สำหรับผู้ใช้งานที่ใส่ใจความปลอดภัยและห่วงใยสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด เอสซีจี เคมิคอลส์ ยังได้พัฒนา ท่อเอสซีจี รุ่น กรีน พรีเมียม (Green Premium) นวัตกรรมท่อพีวีซีไร้สารตะกั่ว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ อาทิเช่น เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก NSF International ประเทศสหรัฐอเมริกา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซี ฉลากเขียว (Green Label) สำหรับผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซีแข็งสำหรับน้ำดื่ม (TGL-103-15) SCG Green Choice ภายใต้เกณฑ์การพิจารณาของบริษัท โดยอ้างอิงมาตรฐาน ISO14021 ในด้านกลุ่มส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี (Well-being) รวมทั้งยังสอดรับกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหม่ (มอก.) สำหรับท่อพีวีซีประเทศไทย ที่เริ่มบังคับใช้ในปีนี้ จึงมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้า และสุขอนามัยที่ดีได้อย่างเต็มที่

พอลิเมอร์ที่ช่วยลดปัญหาขาดแคลนน้ำ

โครงการก่อสร้างระบบท่อน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย ที่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) วางท่อส่งน้ำประปาลอดทะเลระหว่างอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงเกาะสมุย ซึ่งมีระยะทางของท่อลอดใต้ทะเลยาวกว่า 20 กิโลเมตร นับเป็นโครงการวางท่อขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย

PE112 นวัตกรรมวัสดุพอลิเมอร์สำหรับผลิตท่อประปาของภาคธุรกิจ

ในโครงการดังกล่าว เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ใช้ PE112 นวัตกรรมวัสดุพอลิเมอร์สำหรับผลิตท่อประปาของภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนคอมพาวนด์สีดำ มาตรฐานระดับโลกและได้รับการจดสิทธิบัตร มีคุณสมบัติพิเศษของเม็ดพลาสติก SCG HDPE H112PC คือ มีความเหนียว แข็งแรงคงทนมากกว่าเม็ดพลาสติก PE100 ทั่วไปในตลาด สามารถทนแรงดันได้เพิ่มขึ้น 10% ทั้งภายในและภายนอกท่อ สามารถทนรอยขีดข่วนได้เพิ่มขึ้น 50% ผ่านการทดสอบการสึกกร่อนด้วยวิธี Sand Slurry Test มีความยืดหยุ่นดี สามารถโค้งงอได้ ทำให้ง่ายในการจมท่อลงสู่พื้นผิวใต้ทะเล และมีอายุการใช้งานของท่อยาวนานขึ้น

การเป็นส่วนหนึ่งของ เอสซีจี เคมิคอลส์ ในโครงการฯ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนบนเกาะสมุย รวมถึงชุมชนตลอดเส้นแนวทางประปาให้ดียิ่งขึ้น และเป็นฐานรากสำคัญที่ช่วยดูแลการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน 

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของ PE112 คลิกเพื่อรับชมวิดีโอได้ที่นี่ https://bit.ly/3Am4bfd

พอลิเมอร์ที่บำบัดน้ำให้สะอาด

นอกเหนือจาก เอลิเซอร์ (elixir) และ PE112 ที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการพัฒนาของสังคมแล้ว เอสซีจี เคมิคอลส์ ยังได้ตระหนักถึงปัญหามลภาวะปนเปื้อนในแหล่งน้ำที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยขยายผลสู่การบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำอย่างยั่งยืน และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยพิทักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างที่น่าสนใจได้แก่ นวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ และ Zyclonic™ by SCG 

นวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ำ โดยเฉพาะในทะเล เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พัฒนานวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ ซึ่งมีอยู่ 2 รุ่น คือ SCG-DMCR Litter Trap และ SCG-DMCR Litter Trap Generation 2 นวัตกรรมเพื่อแหล่งน้ำสะอาดทั้งสองนี้มีพอลิเมอร์ของ เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็นส่วนประกอบหลักของวัสดุ โดย SCG-DMCR Litter Trap ทำจาก ท่อ PE100 ที่เหลือจากการทดสอบขึ้นรูปในโรงงานของเอสซีจี มีความแข็งแรงทนทาน ส่วน SCG-DMCR Litter Trap Generation 2 มีวัสดุลอยน้ำ HDPE-Bone ซึ่งผลิตจากพลาสติกเกรดพิเศษ HDPE มาใช้ทดแทนวัสดุเดิม ทำให้ทุ่นฯ สามารถลอยน้ำได้ดีขึ้น จัดเก็บขยะลอยน้ำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ทนทานต่อรังสียูวี อายุการใช้งานยาวนาน 25 ปี ประกอบและติดตั้งได้ง่ายขึ้น นวัตกรรมทั้งสองนี้สามารถนำกลับมารีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ด้วย

Zyclonic™ by SCG

ส่วน Zyclonic™ by SCG คือ ระบบบำบัดสำหรับน้ำที่ใช้งานแล้ว ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากห้องน้ำ และน้ำเสียในครัวเรือนด้วยกระบวนการทางชีวภาพและเคมีไฟฟ้า ทำให้น้ำที่ได้ปราศจากเชื้อโรค สี และกลิ่น สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมดังกล่าวสามารถนำไปเชื่อมต่อกับบ่อเกรอะ และบ่อพักน้ำเสียของอาคารได้ทันที เป็นนวัตกรรมเพื่อสุขอนามัยที่ยั่งยืนที่ได้รับการพัฒนา ต่อยอดมาจากระบบสุขาปลอดเชื้อที่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมพัฒนาขึ้นกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ (Bill & Melinda Gates Foundation: BMGF)

ไม่ใช่แค่เฉพาะประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเท่านั้นที่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด แต่เรายังคงมุ่งมั่นคิดค้น สร้างสรรค์ และต่อยอดนวัตกรรมพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยยกระดับสังคมให้ดียิ่งขึ้นในบริบทที่หลากหลายอีกด้วย คลิกที่นี่ เพื่อดูเนื้อหาที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้ที่ https://bit.ly/3AqfEdD

ที่มา :

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 4 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.