เสียงของเด็กรุ่นใหม่ เท่ากับ อนาคตและโลกที่พวกเขาต้องการ

8 มกราคม 2021 2999 views

เมื่อเด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า แต่ถ้าโลกในวันหน้า ต้องเต็มไปด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรง มากขึ้น เด็ก ๆ ก็พร้อมที่เริ่มแก้ปัญหาตั้งแต่วันนี้ เพื่อพวกเขาจะได้มีโลกที่ดีในอนาคต

ต่อไปนี้คือ พลังเล็ก ๆ ของเด็ก ๆ ที่ออกมาขับเคลื่อน เพื่อปกป้องโลก และจะไม่ทนกับโลกที่มีแต่ปัญหาสิ่ง แวดล้อม

เสียงของเด็กรุ่นใหม่ ภูมิ - ด.ช.ภูมิ ตันศิริมาศ

(Photo credit : The Momentum)

“ในรุ่นน้องผม ผมคิดว่าที่นี่มันคงไม่เขียวขนาดนี้แล้ว
มันคงเป็นสีขาวเต็มไปด้วยขยะ”

ภูมิ – ด.ช.ภูมิ ตันศิริมาศ

น้องภูมิ เด็กหนุ่มที่มุ่งลดปริมาณขยะในชีวิตประจําวัน โดยเริ่มต้นจากโปรเจกต์โฮมสคูลในช่วง ป.4 ที่มีชื่อว่า “Mission: To Green” ที่ได้มีการตั้งเป้าในการลดขยะภายในเวลาที่กําหนด และนํามาบันทึกลงในชาร์ตที่น้องภูมิได้ ออกแบบขึ้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทําให้ทุกคนในบ้านรู้สึกท้าทายเหมือนกับกําลังเล่นเกม และสามารถต่อยอดกลายมา เป็นวิธีการลดและคัดแยกขยะที่ทุกคนในครอบครัวทํากันเป็นเรื่องธรรมดา

ซึ่งถ้าหากน้องภูมิและครอบครัวสามารถลดปริมาณขยะและจัดการกับขยะในชีวิตประจําวันได้ ทุกคนก็ สามารถเริ่มต้นได้เช่นกัน !

อ่านเรื่องราวของน้องภูมิและครอบครัว เต็ม ๆ ที่ : https://bit.ly/3ooNTMV
คลิกชมวิดีโอ : https://bit.ly/35cQCl9

เสียงของเด็กรุ่นใหม่ ลิลลี่ - ด.ญ.ระริน สถิตธนาสาร

“Money can’t buy the world back.”

ลิลลี่ – ด.ญ.ระริน สถิตธนาสาร

น้องลิลลี่ เด็กสาวนักกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านการรณรงค์และทําโปรเจกต์ ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การเขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ให้เพิ่มวิชา Eco Education เป็นวิชาบังคับในทุกระดับชั้น สร้างแนวคิด Green guildline ให้ร้านอาหารต่าง ๆ มีโครงการเพื่อรักษา สิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรือแม้แต่การไปเจรจากับผู้ผลิตให้หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ลิลลี่ทํา เธอจะเน้นการขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่ และองค์กรต่าง ๆ ให้หันมาช่วยกัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ในวงกว้างที่ดีต่อโลกก่อนจะสายเกินแก้ เพราะเธอเชื่อว่าแม้เราจะมีเงินมากมายขนาดไหน ก็ไม่สามารถซื้อโลกที่ดีกลับ คืนมาได้

คลิกชมวิดีโอ : https://bit.ly/2LpRcFd

เสียงของเด็กรุ่นใหม่ พรีม - ด.ญ.ลาติน ธนสมิทธิ์

“ถ้าในแต่ละบ้านช่วยกันแยกขยะ คนเก็บขยะเขาก็ไม่ต้องแยกเยอะมาก
ไม่น่ายากนะคะ แค่หยิบมันออกมา แล้วก็ทิ้งตามถังขยะที่เขากําหนดไว้ให้”

พรีม – ด.ญ.ลาติน ธนสมิทธิ์

เพราะการช่วยโลกและสิ่งแวดล้อมสามารถเริ่มทําได้ง่าย ๆ จากสิ่งเล็ก ๆ เช่น การแยกขยะและนําไปทิ้งให้ถูกที่ เหมือนที่น้องพรีมอยากให้ทุกคนหันมาเริ่มต้นทํากัน เพราะนอกจากจะช่วยหมุนเวียนให้ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ครั้งแล้ว ยังช่วยให้โลกในอนาคตของเด็ก ๆ สดใสและยั่งยืนอีกด้วย

ฟังบทสัมภาษณ์น้องพรีมเต็ม ๆ ที่ : https://bit.ly/393RKsm

เสียงของเด็กรุ่นใหม่ Greta Thunberg

(Photo credit : Instagram @gretathunberg)

“The moment we decide to
fulfil something, we can do anything.”

Greta Thunberg

เด็กสาวจากประเทศสวีเดน ที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อมุ่งให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนและสภาพ ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ให้รีบหันกลับมาร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ในรุ่นของ เธอ

เพราะเธอเชื่อว่าถ้าหากเราตั้งใจจะทําอะไรให้สําเร็จแล้ว เราสามารถทําได้ทุกอย่าง และเมื่อเราเริ่มปฏิบัติตัว เหมือนกับว่าเรากําลังอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เราจะสามารถหลีกเลี่ยงภัยพิบัติได้แน่นอน !

เสียงของเด็กรุ่นใหม่ Ridhima Pandey

(Photo credit : Instagram @ridhimapandeyy)

“I want to save my future. I want to save our future.
I want to save the future of all the children and all people of future generations.”

Ridhima Pandey

เด็กสาวนักกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมจากประเทศอินเดีย และเป็นหนึ่งใน 16 เยาวชน ที่มี Greta Thunberg เป็นหนึ่งในนั้น ได้เรียกร้องต่อสหประชาชาติ (UN) ที่ไม่สามารถจัดการกับวิกฤติสภาพภูมิอากาศ (Climate Emergency) ได้ดีพอ เพราะเธอเพียงต้องการที่จะรักษาอนาคตที่ดีไว้สําหรับเยาวชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่

เสียงของเด็กรุ่นใหม่ Autumn Peltier

(Photo credit : Instagram @autumn.peltier)

“I’ve said it once, and I’ll say it again,
we can’t eat money, or drink oil.”

Autumn Peltier

เด็กสาวชาว Anishinaabe หรือกลุ่มคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา เธอเป็นผู้รณรงค์และกระตุ้น ให้ทั่วโลกหันมาให้ความสําคัญและเคารพในนํ้าสะอาด โดยเฉพาะในกลุ่มคนพื้นเมืองในประเทศแคนาดา ที่ขาดแคลนนํ้า สะอาดในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่จุดประกายและทําให้เธอลุกขึ้นและหันมาเริ่มต้นรณรงค์ในเรื่องนี้

มาช่วยกันส่งต่อข้อความนี้เพื่อให้เสียงของเด็ก ๆ ดังยิ่งขึ้น และมาช่วยกันสร้างอนาคตที่สดใสและยั่งยืนให้ กับพวกเขา เพราะการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่หน้าที่ของคนรุ่นใหม่ หรือใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของ พวกเราทุกคนที่ต้องช่วยกัน

เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เสียงของเด็ก ๆ เงียบหายไปนะครับ

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.