Climate change ปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดผลกระทบกับธรรมชาติอย่างเดียว

27 พฤษภาคม 2020 26057 views

Highlight

  • ปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบในอีกหลาย ๆ ด้านโดยที่เราคาดไม่ถึง
  • มีงานวิจัยจาก The International Labour Organization หรือ ILO กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีผลต่อการทำงาน
  • สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ขาดความสมดุลของระบบนิเวศน์ สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว
  • ผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบ จากฝนไม่ตกตามฤดูกาล ภัยแล้ง ทำให้เกษตรกรขาดรายได้

ถ้าพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ หรือ Climate Change หลาย ๆ คนจะคิดถึงภาพของน้ำแข็งขั้วโลกละลาย ปะการังฟอกสี หรือน้ำทะเลที่สูงขึ้นทุกปี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้นเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจากกิจกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ โดยอาจจะไม่รู้ว่าเพียงแค่กิจกรรมเล็กน้อยของเราก็ส่งผลกระทบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปได้ในระยะยาว

ในด้านอุตสาหกรรมมีงานวิจัยจาก The International Labour Organization หรือ ILO กล่าวว่า สภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้น มีผลต่อการทำงานของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม อุณหภูมิที่สูงเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียสส่งผลให้แรงงานเสี่ยงต่อการเป็นโรคลมแดดระหว่างการทำงาน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มชั่วโมงตามที่นายจ้างได้ระบุไว้ ซึ่งกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรม  รวมถึงรายได้ที่พนักงานจะต้องได้รับ เพราะต้องหยุดงานหรือลาป่วยจากปัญหาสุขภาพสะสม จนมีการออกมาตรการเพื่อปกป้องแรงงานจากสภาพอากาศเลยทีเดียว ซึ่งในกรณีนี้มักจะเกิดขึ้นในต่างประเทศ ที่ไม่คุ้นชินกับอากาศร้อนเท่าที่ควร

ส่วนในประเทศไทยมีหลายภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ หลัก ๆ ที่ได้รับคือภาคเศรษฐกิจ จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้น้ำทะเลหนุนสูงและร้อนขึ้น ส่งผลให้ปะการังฟอกขาว อากาศร้อนจัด สัตว์ทะเลเกยตื้น ขาดความสมดุลของระบบนิเวศ ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวไทย ทำให้ขาดรายได้ รวมถึงการเกิดภัยอุทกภัย วาตภัยที่ส่งผลกระทบถึงนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม มากไปกว่านั้น สภาพอากาศที่เปลี่ยนไปยังส่งผลกระทบถึงเรื่องความเป็นอยู่ และเป็นหัวใจสำคัญของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย

สิ่งนั้นคือ ด้านเกษตรกรรม สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ควร ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ฝนไม่ตกตามฤดูกาล แมลงหรือวัชพืชต่าง ๆ ที่มารบกวนในการทำการเกษตร รวมถึงผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนคือ ภัยแล้ง ที่มาเร็วกว่าปกติตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา และคาดว่าปี 2563 นี้ประเทศไทยจะเจอกับภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ 40 เลยทีเดียว เมื่อผลผลิตขาดแคลนก็จะทำให้การส่งออกผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศและต่างประเทศได้รับผลกระทบไปด้วย

เรียกได้ว่าเรื่องของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ไม่ว่าเกิดผลกระทบกับภาคส่วนใด หรือด้านอุตสาหกรรมไหนก็ตาม ล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกคน ดังนั้นเราคงไม่สามารถนิ่งนอนใจ หรือปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหานี้เพียงลำพัง แต่เราทุกคนสามารถร่วมมือช่วยกันได้ โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ประหยัดการใช้พลังงาน หันมาใช้บริการรถสาธารณะมากขึ้น  ลดการกินทิ้งกินขว้าง พกกระบอกน้ำติดตัว  ใช้ถุงผ้า หรือสนับสนุนการซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตที่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือเริ่มลงมือทำเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่น ถ้าเราทุกคนหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราก็จะมีโลกที่น่าอยู่เหมือนเดิมและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต

อ้างอิง :

https://sdthailand.com/2019/08/global-warming-temperature-exceeds-climate-change/

https://www.scbeic.com/th/detail/product/703

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 11

No votes so far! Be the first to rate this post.