หนังสือ “Waste to Wealth …เงินทองจากกองขยะ”

5 ตุลาคม 2020 4554 views

ถอดบทเรียนการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “ขยะ” เป็นอีกปัญหาสำคัญระดับโลกที่ต้องเร่งจัดการ ในขณะที่ทั่วโลกมีการรณรงค์เรื่องลดการสร้างขยะ หรือการจัดการขยะ แต่ทำไมเรายังได้ยิน “ข่าวร้ายจากมหาสมุทร” ที่มีต้นเหตุมาจากปัญหาขยะอยู่เสมอ นั่นอาจหมายถึงปัญหาขยะล้นโลกที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข… การปรับเปลี่ยนจิตสำนึกตั้งแต่ต้นทาง อาจไม่เพียงพอต่อการจัดการปัญหาใหญ่นี้ให้สำเร็จได้ หากขาดความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการจัดการร่วมกัน 

12 ชุมชนต้นแบบความสำเร็จเปลี่ยนขยะเป็นขุมทรัพย์ที่ยั่งยืน

วันนี้ SCG มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและบริโภคตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงได้ถอดบทเรียนความสำเร็จที่หลากหลาย พร้อมส่งต่อในวงกว้างผ่านหนังสือ “Waste to Wealth …เงินทองจากกองขยะ” ที่รวบรวมตัวอย่างความสำเร็จ จากแนวคิด ขั้นตอน การดำเนินการ และการแก้ไขปัญหาตามหลัก “เศรษฐกิจหมุนเวียน” จาก 12 ชุมชนต้นแบบ ทั้งชุมชนเครือข่าย รวมถึงตลาด วัด องค์กรเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยหัวใจของความสำเร็จ คือ ความมุ่งมั่นของผู้นำ การเรียนรู้ และการดำเนินการร่วมกันของทุกคนในชุมชน จนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน จนขยะเริ่มหายไป…คุณภาพชีวิตที่ดีกลับมาอีกครั้ง ที่สำคัญยังสร้างคุณค่าทางจิตใจ กระชับความสัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็ง และสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนอีกด้วย

หนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวจุดพลัง สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน ว่าความสำเร็จในการจัดการขยะไม่ใช่เรื่องยาก…หากทุกคนร่วมมือกัน พร้อมต่อยอดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทในแต่ละพื้นที่ได้ จนนำไปสู่เครือข่ายที่เข้มแข็งในการจัดการปัญหาขยะ และพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนสืบไป

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.