REFILL STATION

8 มิถุนายน 2019 342 views

ความสำเร็จของนักธุรกิจมักวัดด้วยผลประกอบการ ปริมาณลูกค้า หรืออาจเป็นการขยายกิจการให้ใหญ่โตมากขึ้น แต่สำหรับน้านเล็กๆ อย่าง Refill Station ได้รวมผล ‘การลดปริมาณขยะพลาสติก’ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

xxx