story
story
story
story
story
story

ปริมาณ CO2 ที่ปล่อย 1 คน/ปี ทดแทนด้วยการปลูกต้นโกงกาง 1 ไร่

ปริมาณ CO2 ที่ปล่อย 1 คน/ปี
ทดแทนด้วยการปลูกต้นโกงกาง 1 ไร่

จากผลกระทบของ “ภาวะโลกร้อน” ที่เกิดขึ้น
ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง
อากาศร้อนจัดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน น้ำท่วม
หรือภาวะภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี
ซึ่งเป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวของผลกระทบที่เกิดขึ้น

เราจะลดโลกร้อนได้อย่างไร? คลิกดูวิธีลดง่าย ๆ ที่นี่เลย

เริ่มกันเลย ไม่ต้องรอ

“กด Quiz วัดระดับพลังรักษ์โลกในตัวคุณ
ว่าช่วยลดโลกร้อนแค่ไหน”

แล้วคุณจะรู้ว่าพลังจากการเริ่มปรับสิ่งเล็ก ๆ ใกล้ตัว
ก็ช่วยลดโลกร้อนได้สุด ๆ ไปเลย