ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ

29 มกราคม 2020 5578 views

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ขยายผลความสำเร็จ “บางซื่อโมเดล” โครงการจัดการขยะภายในเอสซีจี สำนักงานใหญ่ จับมือ “จังหวัดระยอง” เปิดตัว “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” โมเดลการจัดการขยะในชุมชนที่เชื่อมต่อ “บ้าน–วัด–โรงเรียน–ธนาคารขยะ” 

เอสซีจีมีนโยบายส่งเสริม Waste Management โดยเริ่มจากพนักงานภายในสำนักงานใหญ่บางซื่อ และชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ที่เอสซีจีดำเนินธุรกิจอยู่ เช่น ชุมชนบ้านรางพลับ และ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ชุมชน ต.บ้านสา และ ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โรงเรียนและชุมชนมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง และโรงเรียนและชุมชนรอบบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ธุรกิจเคมิคอลส์ ได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาส่งเสริมภายในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยได้ร่วมกับ โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastic) พื้นที่ต้นแบบจังหวัดระยอง ในการทำ Waste Management ในระดับชุมชนให้กับชุมชนบ้านวังหว้า

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ยังได้ริเริ่ม โครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ เมื่อต้นปี 2562 โดยนำแนวทางการจัดการขยะจากบางซื่อโมเดล ซึ่งเป็นโมเดลการจัดการขยะภายในบริษัทเอสซีจีมาต่อยอดเพื่อบริหารจัดการขยะในชุมชนระยอง ซึ่งเป็นชุมชนกึ่งเมือง และมีประชากรแฝงค่อนข้างมาก

โดยเอสซีจี ได้ร่วมกับจังหวัดระยอง นำร่องโครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ โดยเริ่มที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง ได้แก่ ชุมชนโขดหิน 2 ชุมชนโขดหินมิตรภาพ ชุมชนเขาไผ่  วัดโขดหิน โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 และธนาคารขยะชุมชนเขาไผ่

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.