เปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าผ่านธนาคารขยะ ด้วย “เว็บแอปฯ คุ้มค่า” จาก SCG

30 ตุลาคม 2020 1897 views

Circular Economy หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่กำลังได้รับความนิยม จากการหมุนเวียนทรัพยากรที่เสียไปให้นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่ประชาชนทั่วไปในประเทศไทยยังได้รับประโยชน์จากแนวคิดนี้ไม่มากเท่าที่ควร

ด้วยเหตุนี้ SCG จึงได้เล็งเห็นถึงช่องทางที่สามารถนำแนวความรู้นี้มาหลอมรวมเข้ากับเครื่องมือดิจิทัลที่ทันสมัย จนพัฒนาเป็น ‘เว็บแอปฯ คุ้มค่า’ (KoomKah) ที่จะช่วยผลักดันให้ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถกลายเป็นธนาคารขยะเองได้ง่ายดาย พร้อมจัดการทำงานอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้เราได้รับผลกำไรตอบแทนจากการขายขยะอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ขยะต่าง ๆ ถูกหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ สร้างคุณค่าใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.