โครงการกำจัดขยะอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า Industrial waste power plant

24 กรกฎาคม 2019 8074 views

       โครงการภายใต้การดำเนินงานของโรงงานมาบตาพุด Eco Energy Power Plant ซึ่งนำเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ร่วมกับแอชเมลติ้ง (Gasification with Ash Melting) ลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท โคเบลโก้ อีโค โซลูชั่น (Kobelco Eco-Solutions) จากประเทศญี่ปุ่น ที่ได้รับการยอมรับมากว่า 15 ปี มาใช้ในการกำจัดขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) ด้วยกระบวนการเผาไหม้ ซึ่งสามารถรองรับขยะได้หลากหลายประเภทและขนาด ทั้งชนิดอันตรายและไม่เป็นอันตราย

       ทั้งนี้ กระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอนจะเป็นระบบปิด มีระบบควบคุมมลพิษ และของเสียตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่การรับขยะอุตสาหกรรมจากผู้ประกอบการ การขนส่งไปยังจุดคัดแยกประเภทเพื่อเตรียมกำจัด การเข้าสู่กระบวนการกำจัดด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ ซึ่งเศษวัสดุที่ได้จากการเผาไหม้ เช่น อะลูมิเนียม เหล็ก เถ้าลอย ยังนำกลับไปใช้ใหม่ได้ ส่วนวัสดุเผาไหม้ไม่ได้ (Incombustible) สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบแทนการก่อสร้างถนน

       โรงงานแห่งนี้สามารถกำจัดขยะอุตสาหกรรมได้ถึง 65,000 ตันต่อปี โดยกระบวนการนี้ทำให้ไม่เหลือขยะที่ต้องกำจัดเพิ่ม และยังได้วัสดุผลพลอยได้ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 4.8 / 5. Vote count: 8

No votes so far! Be the first to rate this post.