โครงการ รักษ์น้ำ จากภูผาสู่มหานที

8 มิถุนายน 2019 6928 views

        เอสซีจี ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับชุมชน ภายใต้แนวปฏิบัติ SCG Circular way ที่ให้ความสำคัญเรื่องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าที่สุด ตลอดพื้นที่ต้นน้ำ – กลางน้ำ – ปลายน้ำ โดยเอสซีจีส่งเสริมให้ชุมชนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผาสู่มหานที” เพื่อให้ทุกพื้นที่มีน้ำหมุนเวียนใช้ในระบบอย่างไม่รู้จบ เพื่อประโยชน์ในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง และชุมชนเติบโตได้อย่างยั่งยืน

        การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวปฏิบัติ SCG Circular way ทำให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างคุณค่าหมุนเวียน เปลี่ยนโลกให้ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

1. พื้นที่ต้นน้ำ

ฝายชะลอน้ำ ช่วยชะลอการไหลของน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นในผืนดิน ช่วยลดไฟป่า ต้นไม้ใหญ่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ป่าอุดมสมบูรณ์ เกิดฝนนำพาน้ำหมุนเวียนกลับมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ต่อยอดสร้างอาชีพให้ชุมชนมีรายได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

2. พื้นที่กลางน้ำ

สระพวง ระบบการจ่ายน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
แก้มลิง จัดการการไหลของน้ำด้วยการขุดลอกคูคลองเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางน้ำ ทำให้น้ำหมุนเวียนอยู่ในระบบได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำได้อย่างคุ้มค่า

3. พื้นที่ปลายน้ำ

บ้านปลา ทดแทนแหล่งหลบภัยตามธรรมชาติของปลาใต้ท้องทะเล ทั้งบ้านปลาจากท่อ PE100 วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก และบ้านปลาจากปูนทนน้ำทะเล เมื่อปลากลับมา วิถีชีวิตชาวประมงก็คืนกลับมา

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 3.2 / 5. Vote count: 6

No votes so far! Be the first to rate this post.